7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

x

O sile v slabosti

 x

Sme krehkí. A to je realita.

 x

Aj Boh sa nám v evanjeliu predstavuje ako ten, ktorý ukazuje svoju moc a lásku skrze slabosť. Neboj sa vnímať v sebe to slabé a zraniteľné, ale naplň to odvahou a silou, ktorú načerpáš z Božej lásky! A nechci byť dokonalý, len k tomu smeruj. Pretože dokonalý a nezlyhávajúci jednoducho byť nemôžeš... Ak žiješ v idealizovanom svete, si odsúdený na neustálu nespokojnosť - so sebou samým, aj s druhými. Sme povolaní zakusovať prítomnosť živého Boha vo svojej slabosti, zakusovať odpustenie, Božie milosrdenstvo, potrebujeme sa otvoriť Božej láske.

 x

 Až vtedy začneme žiť, keď začneme milovať.

 x

Ježiš Kristus vstupuje do nášho života, aby ho naplnil, dal mu zmysel. Aby dal zmysel aj tej slabosti, ktorú často zažívame - keď nevieme, čo máme robiť, nechápeme, alebo trápne zlyhávame... (Boh je človeku omnoho bližšie, aj v slabosti, ako sa nám často zdá. Blízko svojou krehkosťou, ľudskosťou... aj Ježiš Kristus to občas nezvládal... plakal, hneval sa, bol unavený, padal pod krížom...) Každý z nás musí prejsť túto cestu - cestu, na ktorej sa okrem krásnych chvíľ objavia aj sklamania, cestu, na ktorej okrem svojich darov a talentov zažijeme aj naše ohraničenosti, limity a krehkosť. V spolupráci s Božou milosťou môžeme zakúsiť, že to, čo je slabé, môže sa stať priestorom, kde vyrastie niečo naozaj krásne a silné. Podmienkou, aby si sa mohol skutočne stretnúť s Kristom, je postoj pokory. Pretože pokora je pravda o sebe. Len ak máš odvahu a priznáš si svoju pozemskosť a ľudskosť, môžeš v modlitbe vystúpiť k Bohu. Boh berie na seba našu slabosť a robí z nej cestu. Najväčším hriechom človeka je postoj, keď si myslí, že sa spasí sám... že je dosť silný a že nepotrebuje Boha.

 x

Skutočná viera nám pomáha byť tvorivými v činnosti. Viera nás vyzýva k angažovanosti, k službe, k milosrdenstvu. Ak sa ťa dotkne prítomnosť Ježišovho ducha, dokážeš premáhať svoj egoizmus, otvárať sa láske, staneš sa vnútorne slobodným... Láska sa stane na tebe viditeľnou - v tvojich vzťahoch, v starostlivosti o druhých, v odpúšťaní, v úsmeve. Ak otvoríš svoje srdce Bohu, naplníš sa Božou láskou, prejaví sa to nutne nesebeckým vzťahom a láskou k druhým ľuďom. 

x

„Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci,

ak sa budete navzájom milovať.“

(Jn 13,35)

 x

Nestačí, že budeš niekoho milovať.

On/ona musí cítiť, že ho/ju miluješ!

Daj svoju lásku najavo. Láska chce byť vyjadrená.

 x

Najlepšie porozumie kresťanstvu ten, kto začne žiť štýlom Ježiša Krista v obyčajnej každodennosti a s obyčajnými ľuďmi. Boh sa chce zjavovať ľuďom aj dnes – a to aj cez tvoj život...

 x

Ten, kto skutočne miluje,

žije s Božou láskou v srdci pre druhých.

 x

 x

Ako je to s tebou?

 x

1. Odvrátil si sa už od zlého? Rozhodol si sa tak?

(Aj keď ešte občas padneš a môžeš tak zakúsiť Božie milosrdenstvo...)

Alebo sa stále držíš nejakej svojej neresti, egoizmu, strachu? 

 x

 x

2. Napĺňaš svoje srdce Božou láskou?

Alebo - čím vlastne plníš svoje srdce, ak to nie je Ježiš Kristus a láska?

 x

 x

3. Smeruješ svoje konanie a svoj život k druhým ľuďom? (Cieľom života nie je činnosť, ale cieľom a zmyslom činnosti je láska.)

Alebo si ešte egoista, hráš sa/si na vlastnom piesočku,

služba druhým je pre teba len nutná „povinnosť“?

 x

 x

„Ja som vinič, vy ste ratolesti.

Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa  ovocia...“

(Jn 15,5)

 x

Boh chce s tebou písať príbeh tvojho života.

Chce ísť s tebou po ceste od hriechu k svätosti.

Je len na tebe, či jeho ponuku prijmeš.

(Alebo to chceš skúsiš len sám?)

 x

„Ježišu Kriste, Synu Boží, naplň mi srdce Božou láskou.“

xx

x

x

Napísal pre teba

(-: Martin "Ruksak" Krška :-)

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor