7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

ABY SOM MOHOL SLÚŽIŤ

 

Pane,

daj mi srdce šľachetné a veľkorysé,

aby som ti mohol lepšie slúžiť.

Srdce silné a odvážne,

aby som túžil po veľkých ideáloch

a nevolil si priemernosť.

Daj mi srdce veľkodušné pre prácu,

ktorá pre mňa nebude príkazom,

ale poslaním, ktoré si mi zveril.

Srdce veľké v utrpení,

aby som bol odvážnym vojakom

pri nesení vlastného kríža

a citlivým pomocníkom pre ostatných

v ich vlastných krížoch.

Srdce otvorené pre ľudí,

spravodlivé a pozorné ku všetkým,

no zvlášť oddané a pozorné

voči malým a poníženým.

Srdce, ktoré sa nikdy nezameria na seba,

no bude sa opierať len o teba

a bude šťastné,

že môže slúžiť tebe a svojim blížnym.

Amen.

 

 

 

 

 

J. Prieto

 

 

 

 

 

 

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor