7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

x

Som v SOTO

= láska + pravidlá + sloboda + dôsledky =

 x

Ak si sa dobrovoľne rozhodol byť v SOTO,

prebral si na seba aj určitú ZODPOVEDNOSŤ.

 x

1. Zodpovednosť za svoj osobný rast

(stávať sa kvalitným človekom, ktorý sa pripravuje na úžasnú budúcnosť, kde bude schopný plniť svoje sny a poslanie)

 x

= Sette giorni ako prostriedok každodenného zdokonaľovania sa v dôležitých oblastiach života

= Soto-témy a meditky ako možnosť spoznať, pochopiť a prijať dôležité skutočnosti

 x

2. Zodpovednosť za vzťahy v našom tíme

(stávať sa dobrým priateľom, ktorý využíva svoje osobné talenty pre dobro celku a vie spraviť niekedy aj viac, ako by sa očakávalo)

 x

= Úprimná komunikácia ako základ dobrých vzťahov, spoznávania sa a pochopenia

= Proaktívny prístup ako prebratie zodpovednosti za svoj aktívny prístup k skutočnostiam, ktoré považujem za dôležité (dokázať osobne a pozitívne ovplyvniť veci, ktoré sa dajú ovplyvniť)

= Spoločné zážitky ako možnosť spoznania sa, upevňovanie priateľstva a vzťahov, priestor pre zábavu, akčnosť, úlety, nové zážitky (Soto-stretká, Soto-chaty, spoločné akcie, S.N.Y.)

 x

3. Zodpovednosť za službu a príklad

(byť mladým človekom, ktorý sa nebojí dávať niečo zo seba druhým a snaží sa byť príkladom)

 x

= Soto-úloha v orchestri ako priama a potrebná pomoc dirigentovi a celej orchestráckej partii

+ sedenie 17:15 na svojich miestach dobre naladení

+ ticho na skúške pri zdvihnutej dirigentskej paličke

+ hneď po skúške ísť na chvíľku do kaplnky

= Plánovanie a príprava orchestráckych akcií ako možnosť využiť svoju kreativitu a získať skúsenosti s prácou s deťmi a mladými ľuďmi

= Osobný príklad ako podmienka pre všetkých, ktorí patria do našej partie SOTO

= Vzájomná podpora = sme soto-tím!

 x

x

Kontrolka vzťahov v tíme SOTO

 x

(naša nezodpovednosť za vzťahy z jedného subjektívneho pohľadu môjho)

x

pracovná skratka štyroch oblastí

= P. R. D. Y. =

ktoré môžu „zasmraďovať“ tímovú atmosféru a vzťahy

 x

...úprimne zhodnoť svoj prístup a rozhodni sa, čo s tým...

 x

 x

P (ako „protikus“)

kritizovanie sa, hlúpe protirečenie, arogancia, výsmech, odpisovanie, negativizmus, irónia, neúcta...

 x

== snaha o kladný prístup k druhým, vzájomné prijatie a pochopenie

 x

R (ako „rozreťazovač“)

individualizmus, skupinkovanie, nezapájanie sa do spoločného (alebo zapájanie s veľkou a vyjadrovanou nechuťou), protiakcie,  ľahostajnosť („aj ty si tu...?, ale mám ťa na háku“, je mi jedno, čo si o mojom prístupe k ostatným myslíš..., tvoj názor a tvoje pocity ma nezaujímajú, mne je tu dobre... a môj názor a postoj je môj, čo ťa do toho...) nezáujem o druhých, vyvyšovanie sa, uzavretosť...

 x

== snaha o vzájomnú podporu, otvorenosť a prijatie (seba aj druhých)

 x

D (ako „darmošľap“)

nezodpovednosť, nestálosť, slabá vytrvalosť, podpriemernosť v plnení úloh, pokrytectvo (len sa tvárim, že sa snažím o niečo viac...), ľahostajnosť v prístupe k veciam a ľuďom...

 x

== snaha o zodpovednosť v úlohách a vzťahoch a snaha o vytrvalosť

 x

Y (ako „yelito“)

pasivita, neaktívny prístup (viem, ale nepoviem... dokážem dať, ale nedám... môžem zmeniť, ale nezmením...), slabá odvaha, zbabelosť, skrývanie sa, nevyužívanie osobných darov pre dobro druhých v tíme

 x

== snaha o proaktívny prístup a odvaha k zmene 

 x

 x

Čo nám radí Písmo

 x

Rim 13, 3-21

 x

Mocou milosti, ktorú som dostal, hovorím každému z vás, aby si nik nemyslel o sebe viac, ako myslieť treba, ale zmýšľajte triezvo, každý podľa stupňa viery, aký mu udelil Boh. Lebo ako máme v jednom tele mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi a jednotlivo sme si navzájom údmi. Máme rozličné dary podľa milosti, ktorú sme dostali: či už dar prorokovať v súlade s vierou, alebo dar slúžiť v službe, alebo učiť pri vyučovaní, či povzbudzovať pri povzbudzovaní. Kto teda dáva, nech dáva nezištne, kto je predstavený, nech je starostlivý, kto preukazuje milosrdenstvo, nech to robí radostne.

 x

Láska nech je bez pretvárky. Nenáviďte zlo, lipnite k dobru. Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v úctivosti, v horlivosti neochabujte, buďte vrúcneho ducha, slúžte Pánovi. V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí. Majte účasť na potrebách svätých, buďte pohostinní. Žehnajte tých, čo vás prenasledujú - žehnajte a nepreklínajte! Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi! Navzájom rovnako zmýšľajte; a nezmýšľajte vysoko, ale prikláňajte sa k nízkym. Nebuďte múdri sami pre seba.

 x

Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé; usilujte sa robiť dobre pred všetkými ľuďmi. Ak je to možné a závisí to od vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi. Nepomstite sa sami, milovaní, ale ponechajte miesto hnevu; veď je napísané: „Mne patri pomsta, ja sa odplatím,“ hovorí Pán. Ale keď bude tvoj nepriateľ hladný, nakŕm ho, keď je smädný, daj mu piť, lebo tým, že to urobíš, žeravé uhlie mu nahrnieš na hlavu. Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo.

 

 

 

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor