7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

x

SOTO-mini-manuál

x

(-: ...aby sme nezabudli robiť obyčajné veci neobyčajným spôsobom... :-)

 x

 x

Náš prístup a postoj:

„Som tu pre teba.“

x

= byť prítomný a vnímavý

= mať otvorené oči, uši a srdce

= vedieť nadviazať kontakt

= byť veselý, láskavý, priateľský

= vedieť povzbudiť a motivovať

= aktívne reagovať s nadšením

= podporovať sa navzájom

= byť „roztrúsený“ medzi nimi

= byť „dušou“ činnosti

= byť sám sebou

= byť vzorom

x

 

 x

 x

Ako viesť:

„Mám ťa rád a preto ťa chcem sprevádzať.“

x

= byť vzorom, kvalitným človekom, autoritou

(oni musia cítiť, že ti na nich záleží)

= mať dobrý charakter a vytvárať hlboké vzťahy

= získať si dôveru (robím a žijem to, čo hovorím)

= počúvať, rozmýšľať, úprimne komunikovať

= vedieť si priznať chybu

= vážiť si druhých a vedieť im to povedať

= vedieť inšpirovať a pridávať hodnotu do ich života

= byť ochotný k službe a vedieť sa obetovať

= vedieť robiť správne rozhodnutia, byť aktívny a odvážny

= mať víziu a vedieť veci a ľudí rozhýbať

= vedieť hovoriť tak, aby ostatní počúvali

= dokázať druhých motivovať k zmene

= pozitívne druhým ovplyvniť život

 

 

 

 

 

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor