7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

x

Komunikácia ako „spojenie“

 x

Pointa života a viery:

„Láska, ktorá sa prejavuje a žije vo vzťahoch.“

 x

Naučiť sa správne komunikovať

je jedna z najdôležitejších vecí v živote.

 x

Kvôli komunikácii (aj neverbálnej samozrejme - dotyk, objatie, úsmev, tón hlasu, postoj atď...) sa rozvíjajú alebo rozbíjajú vzťahy (aj priateľské, aj partnerské, aj manželské...), kvôli komunikácii sú jedni ľudia výnimoční a charizmatickí, a iní priemerní a nezaujímaví, kvôli komunikácii sú jedni ľudia úspešní v škole alebo práci a iní sú neschopní sa presadiť a ukázať, čo v nich je, kvôli komunikácii sa jedni dostanú do neba a iní bohužiaľ možno nie (pretože vzťahy sa dajú vytvárať a utvárať jedine komunikáciou a práve skutočná láska prejavená vo vzťahoch je „vstupenkou“ do neba. Teda aspoň ja tomu tak verím ;-)

 x

 x

„Každý hovorí. Každý komunikuje.

Ale málokto nadväzuje spojenie.

Tí, ktorí tak konajú, posúvajú svoje vzťahy,

svoju prácu a svoje životy na vyššiu úroveň.

(J. Maxwell)

 x

 x

Naučiť sa nadviazať spojenie s druhými a s Bohom

môže podstatne zmeniť tvoj život!

 x

„Ľudia bez efektívnej komunikácie nemôžu v živote uspieť.  

Nestačí len tvrdo pracovať. Nestačí robiť vynikajúcu prácu.

 K dosiahnutiu úspechu sa potrebujete naučiť,

ako skutočne komunikovať s druhými.“

(J. Maxwell)

 x

 x

Ak nenájdeš svoj spôsob, ako efektívne a pravdivo komunikovať, nemôžeš dosiahnuť svoj osobný potenciál, nedosiahneš v živote úspech, po ktorom túžiš, budú ti stagnovať vzťahy a zostane v tebe trvalá frustrácia... Ak chceš prežiť pekný, šťastný a úspešný život, potrebuješ sa naučiť nadväzovať spojenie s ľuďmi a s Bohom (nie len „hovoriť/kecať s ľuďmi“ a nie len „odriekať/rapotať modlitby, breviáre, ružence...“)

x

Aby si nadviazal spojenie, potrebuješ sa stotožniť s ľuďmi a nadviazať s nimi taký vzťah, vďaka ktorému ich môžeš pozitívne ovplyvňovať (nie manipulovať!).

 x

„Aby ste boli úspešní, musíte pracovať s druhými.

A aby ste mohli pracovať s druhými čo najlepšie,

musíte sa naučiť nadviazať spojenie.“

(J. Maxwell)

 x

„Najlepšími lídrami sú tí, ktorí úžasne nadväzujú spojenie.“

(J. Maxwell)

 x

K nadviazaniu spojenia je potrebný vzťah.

 x

Keď máte spojenie s ostatnými, vytvárate si priestor,

aby ste mohli maximálne využiť svoje schopnosti a talent.

Keď nenadviažete spojenie, musíte prekonať veľa prekážok,

aby ste boli priemerní a mohli začať

na neutrálnej štartovnej pozícii.“

(J. Maxwell)

 x

„Ale ja som už raz taký“...

...zbabelec.

 x

Ku zmene k lepšiemu potrebuješ odvahu. Nie výhovorky.

Frustrovaný zbabelec so silnými rečami – to asi nie je tvoj sen...

 x

Musíš byť proaktívny a pochopiť, že tvoj život je v tvojich rukách!

Musíš byť iniciatívny a konečne začať na sebe pracovať!

Musíš sa naučiť nadväzovať spojenie!

 x

Všetko začína alebo končí tvojim postojom. Ak chceš nadväzovať spojenie, musíš pochopiť, že ľudia okolo teba majú hodnotu a že ti na nich záleží. A potom sa potrebuješ naučiť dať im to najavo, pretože veľakrát zlyhávame v tom, že niečo vieme, cítime, pochopíme, prežívame, ale nedáme to najavo tak, že aj tí druhí „uvidia“ čo vieme, cítime, pochopíme, prežívame. A tiež by si mal mať zdravý a úprimný prístup – nejaký ťažko vypočítateľný pomer medzi pravdivosťou a ohľaduplnosťou k druhému. V živote to tak býva, že teória je pekná a dôležitá vec, ale niekedy stačí „len“ srdce naplnené láskou a túžbou spraviť druhého šťastným, túžbou posunúť ho k jeho osobnému potenciálu, pomôcť mu v jeho snahe alebo mu pomôcť vyjsť von z neúspechu... a zrazu intuitívne pochopíme, ako nadviazať spojenie - úsmevom, objatím, nakopnutím, kopnutím, stlačením ruky, rôznou pomocou alebo aj slovným vyjadrením radosti, hnevu, túžby, smútku, nadšenia, povzbudenia... Neboj sa vyjadrovať lásku vo vzťahoch. 

x

Tak ako ty silno túžiš po láske a porozumení a vzťahoch (ak nie, klameš;-), tak každý okolo teba silno túži po láske a porozumení a vzťahoch. Prečo sa vzájomne neobdarovať? ;-)

 x

 x

Niekoľko otázok

na schopnosť/neschopnosť nadviazať spojenie a tvoriť vzťahy:

 x

Záleží ti na druhých?

...alebo ti záleží hlavne na tebe?

 x

Komunikuješ aj neverbálne? (úsmev, dotyk, gestikulácia...)

...alebo si silný zástanca „len textu“?

 x

Dokážeš vložiť energiu do nadviazania spojenia?

...alebo si nechávaš energiu pre „dôležitejšie záležitosti“?

 x

Všímaš si ako komunikujú hodnotní a úspešní ľudia?

...alebo ťa to nezaujíma, načo by ti to bolo?

 x

Dokážeš nájsť spoločný základ pre nadviazanie spojenia?

...alebo si presadzuješ len svoje názory a témy, čo ťa po iných?

 x

Dokážeš zjednodušiť svoju komunikáciu?

...alebo sa rád predvádzaš tým, že ti nikto nerozumie?

 x

Dokážeš získať záujem ľudí?

...alebo si úplne neschopný niekoho zaujať a nadchnúť?

 x

Dokážeš ľudí inšpirovať?

...alebo im vlastne nemáš čo ponúknuť?

 x

Dokážeš byť autentický - sám sebou?

...alebo sa bojíš ukázať ako „ty“ a hráš sa na iných?

 x

 x

 x

Zrelosť je schopnosť vnímať druhých

a konať v ich prospech.

 x

 x

:-)

PRAVDIVOSŤ                                   OHĽADUPLNOSŤ

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor