7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

x

Správne naplnenie času

(time-manažment ako hlboko duchovná úloha)

 x

Užívaj si čas... naplnený Božou prítomnosťou.

 x

„...užívať si čas, ktorý vám bol darovaný

– nech ho dokážete využívať tak,

aby prinášal plody v práci,

a pritom vás nedrvil alebo nepohlcoval...

čas naplnený a príjemný

– čas, ktorý vdychujem a skutočne aktívne žijem,

čas, v ktorom nie som žitý...

Sme to my sami...

kto rozhoduje, ako naložíme so svojím časom.“

(A.Grün)

  x

Systém kresťanského života:

„ORA ET LABORA.“

„Modli sa a pracuj.“

 x

Systém kresťanského života „v súčasnom preklade“:

 „Ži naplno svoje povolanie

naplnený Božou prítomnosťou.“

 x

Pointa života:

„Láska, ktorá sa prejavuje a žije vo vzťahoch.“

x 

1. krok k múdrosti

HĽADAŤ

(pravdu, zmysel života, svoje povolanie...)

 x

2. krok k múdrosti

POCHOPIŤ

(pravdu, zmysel života, svoje povolanie...)

 x

3. krok k múdrosti

ŽIŤ KAŽDÝ DEŇ NAPLNO TO, ČO SOM POCHOPIL

 x

Čo robíš zo svojím životom?

Skutočne ho prežívaš alebo len funguješ?

Ako zmysluplné a hodnotné je to, čo robíš?

Obohacuje to a skrášľuje tvoj život?

Obohacuje to druhých?

x

Ku kvalitnému a náročnému životu (ak nie si troska a rozhodneš sa pre kvalitný a náročný život...) je potrebné vedieť si správne zorganizovať čas = popri svojich povinnostiach nájsť si čas sa na každodenné stíšenie sa (modlitba, rozjímanie, meditácia, čítanie Svätého písma) a nájsť si čas na svoje osobné priority (čiže na dôležité veci, na ktorých si sa rozhodol dlhodobo – a podľa možnosti každodenne - pracovať).

 x

Ak sa rozhodneš, že tvojou prioritou bude aj nejaké spoločenstvo (rodina, tvoje stretko, partia v ktorej pôsobíš, orchester, tvoj skautský oddiel...) tak už si prijal aj zodpovednosť za toto spoločenstvo a už si „nemôžeš“ každý týždeň vyberať inú prioritu... (pretože potom zanedbávaš spoločenstvo, pre ktoré a v ktorom si sa rozhodol byť a žiť dlhodobejšie – možno aj celý zvyšok života. Ak si založíš rodinu a potom odcestuješ na dva mesiace hrať na loď, pretože si hudobník a predsa potrebuješ aj zarábať peniaze, alebo tráviš príliš veľa času v týždni mimo rodiny, pretože máš teraz inú prioritu, vôbec si nepochopil svoje poslanie manžela a rodiča, nepochopil si, čo znamená „založiť si rodinu“ = „žiť v nej a pre ňu a s ňou“. Ak vstúpiš do rehole, staneš sa kňazom, alebo zostaneš slobodný pre nejaké veľké poslanie „ako žiť pre druhých iným spôsobom“, musíš pochopiť, čo znamená „život pre druhých“ = „žiť s nimi a žiť pre nich“, pre tých, kvôli ktorým si vstúpil do rehole, stal sa kňazom, alebo si zostal slobodný.

Ak vstúpiš do orchestra, ktorý tvoria spoločne všetci jednotliví hudobníci, ale teraz chceš byť tam a potom tam, pretože tento týždeň si si zvolil inú prioritu, zase si to nepochopil... (= rozbíjaš spoločné dielo, kazíš niečo pekné, čo spoločne tvoríme). Vstúpiť do spoločenstva (celoživotného či dočasného) je vážne rozhodnutie a tiež vážny záväzok. Samozrejme len pre normálnych ľudí. „Decko-dospeláci“ a „egoisti“ teraz vôbec nechápu, o čom píšem...

x

„Múdre srdce pozná
čas a správny spôsob.

Lebo každá záležitosť
má svoj čas a správny spôsob...
Nik nemá moc nad dychom života,
aby mohol zadržať dych života.

(Kaz 8,5)

 x

 x

Ako si zorganizovať denný program,

ak žiješ naplno, náročne a zmysluplne.

x 

Motto:

„Potrebujem urobiť to, čo musím, nech sa deje čokoľvek“

(PS: „viem, prečo robím to, čo ´musím´ = rozhodol som sa tak...“)

  x

Veci D: SETTE GIORNI

(= dlhodobá dôležitá činnosť,

osobný rast, dlhodobé projekty...)

 x

Veci N

(= naliehavé, neodkladné povinnosti,

to čo horí a je to naozaj nutné spraviť)

 x

Veci P

(= protivné, to čo sa ti strašne nechce,

otravuje ťa to, ale je to potrebné)

x 

x 

Osobná modlitba

(Sette giorni – duchovná dimenzia – dôležitá vec)

 x

„Ľudia by mali zakúšať vo svojom dni posvätný čas,

ktorý je zámerne vyňatý z dosahu efektivity a z tlaku zisku preto,

aby dodával plodnosť našej práci“

(A.Grün)

 x

Každý deň si potrebuješ nájsť čas na ticho = na svoju osobnú, hlbokú, tichú modlitbu v tichu. Môže to byť 10 až xy minút, ale je to úplne nutné, ak nechceš stratiť kontakt s Bohom a so sebou samým (spoločná modlitba sa tu nepočíta...). Je veľmi dôležité aspoň občas pri tejto hlbokej a osobnej modlitbe otvoriť aj Písmo a počúvať/načúvať, čo ti hovorí Boh... v otvorenosti a pokore. Život naplnený Božou prítomnosťou = to je cesta pravého kresťana, nasledovníka Ježiša Krista, to je cesta k pravej svätosti = úplne normálny a obyčajný, a zároveň úplne neobyčajný život. Ak zanedbávaš modlitbu, začneš žiť len podľa seba, pre seba, za seba, začneš počúvať len svoj egoizmus, svoje názory, svoje predstavy...

 x

Kedy a koľko sa modlíš naozaj úprimne v tichu a pokoji?

Kedy a koľko čítaš Sväté písmo (najmä evanjeliá)?

Vidieť na tvojom správaní a konaní,

že tvoj život je naplnený Božou prítomnosťou?

x

„Ticho je vždy súčasťou krásnej hudby.

Ticho je vždy súčasťou krásneho umenia.

Ticho je vždy súčasťou krásneho života.“

(R.Fulghum)

 x

x

FyziČka, KONDIČKA, ZDRAVIE, ODDYCH

(Sette giorni – fyzická dimenzia – dôležitá vec)

 

Každý deň si potrebuješ nájsť čas na tvoje telo = možno potrebuješ rozvinúť svoju slabú kondičku, možno potrebuješ upratať svoj nejasný denný program, možno potrebuješ pravidelné vstávanie, možno potrebuješ viac oddychu a načerpanie síl, možno sa potrebuješ lepšie stravovať... Ak zanedbáš telo a zdravú životosprávu, celý tvoj život bude postupne upadať, budeš strácať energiu a chuť do náročnosti. Zvíťazí u teba pohodlnosť, lenivosť, tučnota, ľahostajnosť, budeš neschopný byť aktívnym a akčným človekom. Budeš len taký ťuťmák/mrochňa/prďol...

 

Cvičíš pravidelne, aby si mal energiu na kvalitný život?

Máš dobrý denný program, že si každý večer môžeš povedať,

že si naplno a zmysluplne prežil ďalší deň a si zaň vďačný?

Dokážeš vyvažovať prácu a oddych tak, že si v pohode

a že sa tešíš zo života a tvojej práce/štúdia

bez negativizmu, znechutenia a uštvanosti?

 

 

ŠTÚDIUM, CVIČENIE NA HUDOBNOM NÁSTROJI

(Sette giorni – mentálna dimenzia – dôležitá vec)

 x

Každý deň si potrebuješ nájsť čas na štúdium = nejde o to, mať veľa vedomostí alebo dokonca len „prejsť“ skúškou/ročníkom... Ide o to rásť v múdrosti, snažiť sa celoživotne si otvárať obzory, rozširovať vedomosti, aby si mohol hľadať súvislosti a aby si sa približoval k pravde a stával sa kvalitným odborníkom v oblasti, ktorú si si vybral ako svoju (ktorej sa chceš venovať a v ktorej máš byť dobrý a kompetentný!) Ak si hudobník, tak potrebuješ cvičiť = každý deň a dostatočne kvalitne a dostatočne dlho, podľa cieľa, ktorý sleduješ. Potrebuješ vnímať hudbu, počúvať, sledovať hudobné dianie, hľadať cesty už prejdené inými a tiež skúšať svoje vlastné.

 x

„Ak chceš byť múdrym, nauč sa rozumne pýtať,

pozorne počúvať, pokojne odpovedať,

a keď nemáš čo povedať, prestaň hovoriť.“

(J.K.Lavater)  

„Človek má tri cesty ako múdro konať.

Najskôr premýšľaním: To je tá najušľachtilejšia.

Druhá napodobňovaním: To je tá najľahšia.

Tretia skúsenosťou: To je tá najtvrdšia.

(Konfucius)

 x

 x

 SPOLOČENSKÝ/CITOVÝ ROZMER TVOJHO ŽIVOTA

(Sette giorni – spoločensko-citová dimenzia – dôležitá vec)

 x

Každý deň sa potrebuješ zdokonaľovať v nejakej osobnej charakterovej vlastnosti, ktorú chceš rozvíjať (alebo liečiť „chorú“ vlastnosť, ktorú máš...) a každý deň potrebuješ rásť vo vnímaní života ako spoločenstva = vnímať sa ako súčasť spoločenstva (rodiny, priateľov, partie...) a dokázať niečo zo seba dať pre potreby spoločenstva (služba, praktická láska, darovanie - sa).

 x

„Nie si len odberateľ rodinného ducha

ale aj dodávateľ a tvorca.“

(A.Dermek)

 x

Skupiny tu nie sú len preto, aby splnili nejakú úlohu

- dávajú vám množstvo jedinečných príležitostí,

aby ste vyrástli v osobnosť.

(J.Adair)

 x

„Komunitu slobodných ľudí dokáže vytvoriť len veľká Láska.“

(A.Dermek)

 x

 x

VECI NALIEHAVÉ

(to čo horí a je to naozaj nutné spraviť)

 x

Úlohy do školy, prípravy do práce, nacvičenie si skladieb na skúšku orchestra... záleží tu na zodpovednosti a kvalite človeka = buď podávaš dobrý výkon, pretože chceš byť kvalitným človekom, študentom, hudobníkom, pracovníkom... alebo na to kašleš a tvoj kredit ako človeka (tvoja dôveryhodnosť) samozrejme ide dolu vodou... A dôveryhodnosť sa veľmi ťažko získava späť... Je vhodné tieto naliehavé veci neodkladať, ale jednoducho ich spraviť hneď...

 x

x

VECI PROTIVNÉ

(to čo sa ti strašne nechce, otravuje ťa to, ale je to potrebné)

 x

Upratanie izby, pracovného stola, umytie riadov, pomoc človeku, ktorý to potrebuje, ale lezie ti na nervy, častejšia spoveď (sviatosť zmierenia), veci, ktoré si sľúbil urobiť, ale strašne sa ti do toho nechce a strácaš motiváciu a hľadáš výhovorky... Ak to považuješ za potrebné ale úplne proti srsti, nerozmýšľaj nad výhovorkami, sprav to hneď...

 x

 x

 „Široký rad možností a požiadaviek v dnešnej dobe vyžaduje,

 aby sme položili otázku inakšie:

Čo je podstatné?

Na čo sa musím obmedziť,

ak nechcem preťažovať vlastné telo a dušu?

V dôsledku to vedie k rozhodnutiu,

že niečo vypustím alebo zjednoduším.“

(A.Grün)

 x

 x

Čo je pre teba to naozaj podstatné?

Objavuj to v každodennej modlitbe v tichu.

 x

 x

 „Budúcnosť znamená žiť prítomnosť.“

(Exupéry)

 x

Netreba len plánovať a myslieť.

V prvom rade treba žiť!

Naplno, krásne, náročne.

 x

 x

 x

 x

„Beží ti čas.“

 x

;-)

 x

x

Napísal pre teba

(-: Martin "Ruksak" Krška :-)

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor