7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

x

Štyri „priestory“ pre formáciu kvalitného človeka

Štyri „priestory pre Vzťah“

Osobný rast v štyroch rovinách

 x

1. Modlitba                                                 = vzťah... Ja + On

= osobná, intímna, silná, pravidelná...

 x

2. Formácia „vnútri“                                = vzťah... Ja + Ja

= štúdium, hľadanie, cvičenie...

 x

3. Formácia „v spoločenstve“            = vzťah... Ja + My

= spolupráca, formovanie postojov, vzájomná podpora

= v rodine, v partii priateľov...

 x

4. Formácia „vonku“ podľa svojho povolania    

                                                         = vzťah... Ja + Ty

= odovzdanie sa, služba, láska = životnému partnerovi, deťom, druhým ľuďom, hľadajúcim, malým, veľkým, na okraji spoločnosti... žitie praktickej lásky, tam, kde si si to vybral, ako „svoje miesto“...

 x

Každodenná modlitba je tým „sústredeným časom“. Od jej kvality (nie kvantity!) sa potom odvíja aj ten „rozšírený čas“ (formácia vnútri, v spoločenstve a vonku). Len ak si nájdeš priestor každý deň na kvalitnú modlitbu, dokážeš pochopiť svoj život, svoje vzťahy, svoje životné povolanie... pochopíš život v jeho plnej šírke, kráse, náročnosti a nekonečnosti...

 x

Sette giorni

permanentná formácia

tvoja osobnosť

štýl života

 x

Čo ťa formuje?

Prečo ťa to formuje?

Akú rolu hrá vzťah?

Akú rolu hrá „otvorenosť“?

Ako to všetko súvisí s prípravou na tvoje životné povolanie?

 x

x

5 rád do života

 x

1. Zostaň vždy „hľadačom“ = neuzavri sa v „istote“

 x

2. Raď sa so skúseným človekom  = pýtaj sa, hľadaj cesty, uč sa...

 x

3. Buď proaktívny = nes zodpovednosť za svoj život a rozhodnutia

 x

4. Maj pozitívny prístup (napriek problémom) a buď nadšený

 x

5. Nehľadaj dokonalosť (neexistuje), ale integráciu a rast

    = zjednotenie, spájanie svojich skúseností, myšlienok, pohľadov

do hodnotného celku, snaha o neustály rast a otvorenosť, radosť aj z malých  postupov na ceste osobného rastu a vo vzťahoch a neustále vnímanie života ako priestoru pre formáciu    

 x

Tvoj život musí dýchať.

Potrebuješ sa stať zrelým vo viere,

v konkrétnosti a jedinečnosti svojho života.

Potrebuješ sa neustále formovať.

Protikladom formácie  

(vnímanie osobnej skúsenosti

ako priestoru pre rast a učenie sa)  

je deformácia.

 x

„Nemať formáciu znamená byť „deformovaný“.

(M.Rupnik)

 x

„Ak nie je permanentná formácia,

bude permanentná frustrácia...“

(A.Cencini)

 x

Ak sa prestaneš formovať, tvoj život sa postupne vzdiali od ideálu, o ktorom si sníval, nadšenie sa pomaly niekde stratí a postupne začneš upadať do pocitov bezvýznamnosti a apatie, jednotvárnosti a nudy...

 x

Formovať sa,

to neznamená len jednoducho si usporiadať život.

Ide o smerovanie k harmónii života

a do plnšej otvorenosti voči Bohu a ľuďom.

Vnímaj čas ako dar. Čas plný výziev, čas ako šanca na rast.

V rytme dní, týždňov, mesiacov, rokov...

Len ty sám si zodpovedný za svoj osobný rast

a za svoju budúcnosť.

x

 

 

 

 

 

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor