7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

SVätosť

 7

- Dokonalosť sa získava pomaly úsilím.   (don Bosco)

 

- Žiariť je viac ako vedieť. (sv.Bernard)

 

-  Svätosť je to, čím myseľ človeka seba a svoje úkony spojuje s Bohom. (sv.TA)

 

- Svätí milovali! To bolo ich celé tajomstvo. (Lacordaire)

 

- K svätosti je potrebné mať trvalú a umiernenú radosť, verné plnenie si stavovských povinností a povinností voči Bohu a svedeckú a apoštolskú prítomnosť medzi druhými. (don Bosco)

 

- Sen o aleji ruží: Cesta k dokonalosti navonok vyzerá pekne, zblízka však vyzerá inak. Ak prestaneme cítiť tŕnie, nejdeme správne. (don Bosco)

 

- Je možné, je nutné a je pomerne ľahké stať sa svätým. (don Bosco)

 

- Pre nás svätosť spočíva v tom, že sme stále veselí. (sv.Dominik Sávio)

 

- Chceme vidieť svätosť s ľudskou tvárou. (A.Dermek)

 

-  Človek musí byť najprv hlboko ľudský a až potom Boží. (A.Dermek)

 

- Svätožiara nie je vynález zbožných maliarov; skutočne sa vyskytuje - a často u veľmi jednoduchých ľudí, ktorí niečo vyžarujú. (Dürkheim)

 

- Keď sa človek priblíži k srdcu svätca, zavonia akoby príjemnú vôňu, ako by prišiel k nejakému kvetu; hneď chápe, že sa dotýka niečoho božského... (H.Huvelin)

 

- Skutočná svätosť spočíva v tom, že s úsmevom na perách plníme Božiu vôľu. (Matka Tereza)

 

- Nemôžete byť polovičatým svätým. Alebo budete celý, alebo nijaký. (sv.Terezka)

 

- Boh nechce, aby sme boli jednoducho iba dobrí; chce, aby sme boli celkom a celkom svätí. Ale chce, aby sme tú svätosť dosiahli nie robením mimoriadnych vecí, ale skôr obyčajnou, riadnou činnosťou. Mimoriadny musí byť iba spôsob, akým to robíme. Môžeme byť svätí aj na ulici, v úrade, v dielni; ide o to, aby sme si svedomito plnili povinnosti z lásky k Bohu a radostne, aby sa každodenná práca stala nie „dennou tragédiou“, ale skôr „denným úsmevom“.  (A. Luciani)

 

- Nie všetci sa môžu stať bohatými, múdrymi, slávnymi... Naopak, všetci – áno „všetci“ – sme povolaní stať sa svätými. (J. Escrivá)

 

- Napraviť sa. Každý deň aspoň trochu. Je to tvoja stála úloha, keď sa skutočne chceš stať svätým. (J. Escrivá)

 

- Nezanedbávaj svoje duchovné čítanie. Duchovné čítanie urobilo mnohých svätými.  (J. Escrivá)

 

- Svätosť bez modlitby? Neverím v takú svätosť!  (J. Escrivá)

 

- Tvoja viera je veľmi málo operatívna: dalo by sa povedať, že je to skôr viera svätuškára než viera človeka, ktorý bojuje o to, aby sa stal svätým. (J. Escrivá)

 

- Svätosť, skutočná túžba po nej, nepripúšťa prestávky ani prázdniny. (J. Escrivá)

 

- Dnes nestačí, aby muži a ženy boli dobrí. Proti požívačnosti, pohanskému a materialistickému bremenu, ktoré nám núkajú, Kristus si vyžaduje nekomformistov!, rebelov Lásky! (J. Escrivá)

 

- Výkyvy nahor a nadol. Máš veľa, príliš veľa výkyvov. Dôvod je jasný: doteraz si viedol ľahký život a nechceš si uvedomiť, že od „želania“ k „odovzdaniu sa“ je poriadna vzdialenosť. (J. Escrivá)

 

- Buďte svätí! V živote využite malé veci, využívajte povinnosti všedného dňa, aby ste mohli vystúpiť vyššie. Robte obyčajné veci neobyčajným spôsobom!  (A. Luciani)

 

 

 

nahor

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor