7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)© hanadesign Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

 

SVETLO

 

Nenašiel som „Svetlo“ vtedy, keď som študoval a všetko vedecky analyzoval. Svetlo je darom, ako aj slnko je darom. Čím som bol chudobnejší, slabší a bezmocnejší, tým sa všetko zjednodušilo. Otvoril som okná svojho srdca a zatúžil som po Svetle. A dostal som všetko.

 

Verím v Boha, ako slepý verí v slnko,

hoci ho nikdy neuvidí, a predsa ho cíti.

 

Boha zakúsiť sa nedá tak, že nám stisne rameno. Je to oveľa hlbší vnem, celkom zvláštny pocit, ktorý sa nedá opísať. Je to stretnutie s bytosťou, ktorú nevidíme, a predsa cítime jej prítomnosť, takmer na dosah, v hlbokom pokoji a nevýslovnej radosti, ktorá nás často napĺňa.

 

Verím v Lásku.

Verím v Boha.

 

 

 

 

 

 

 

(Phil Bosmans)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nahor

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor