7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

 

Tímové role

 x

Pre úspešné fungovanie tímu sú dôležité všetky nižšie spomenuté role a každá by mala byť aspoň čiastočne pokrytá. To môžeme dosiahnuť aj v tíme zloženom z menej ako ôsmych ľudí, pretože každý člen tímu zaujíma viacero rolí. Role sú do určitej miery vrodené, preto ich nie je vhodné medzi členmi tímu direktívne rozdeľovať. Skôr je dôležité svoje role pomenovať a potom sa snažiť vykryť prípadné medzery.

 x

V dobrovoľníckej práci sú však dobré medziľudské vzťahy väčšinou dôležitejšie než vyvážené tímové role. Pokiaľ nemôžeme alebo nechceme ovplyvniť zloženie tímu, potom meníme aspoň svoje správanie = byť flexibilný a prispôsobiť svoje správanie a svoju rolu potrebám tímu (keďže tímová rola je do značnej miery vrodená, nedá sa správanie prispôsobiť ľubovoľne, ale väčšina ľudí má predpoklady aspoň na tri role a je schopná medzi nimi prechádzať).

 x

1. Šéf (vedúci, koordinátor)

= kľudný, dominantný, stabilný, uznávaný

= koordinuje tím, vedie ho k spolupráci a k dosiahnutiu cieľov

= v diskusii nedominuje, jeho príspevkom je položenie správnych otázok

= jeho vedenie spočíva predovšetkým v sociálnej rovine, má osobné kúzlo a autoritu

 x

2. Navrhovateľ (režisér, konštruktér)

= činorodý, impulzívny, dominantný, extrovertný

= navrhuje a riadi práce v tíme

= vyžaduje akciu, poháňa tím k vyššej produktivite

= je spoločensky orientovaný, netrpezlivý, temperamentný

 x

3. Inovátor (chrlič nápadov)

= inteligentný, individualistický, dominantný, introvertný

= prichádza s novými nápadmi a podnetmi, vyhľadáva problémy a originálnym spôsobom ich rieši

= má veľkú predstavivosť a je zdrojom inšpirácie pre celý tím

= zaujímajú ho len globálne náhľady, žiadne detaily

 x

4. Upozorňovateľ (overovateľ, rypák)

= racionálny, stabilný, skeptický, inteligentný

= hodnotí nápady, posudzuje riešenie, varuje pred chybami, hrá rolu diablovho advokáta

= dokáže jasne a zrozumiteľne analyzovať a argumentovať

= nie je príliš nadšený, ale vďaka tomu je najobjektívnejším členom tímu a je veľmi dôležitý

 x

5. Organizátor (ťahač)

= svedomitý, disciplinovaný, výkonný, stabilný

= stará sa, aby nápady a rozhodnutia boli transformovateľné do konkrétnych úloh a zaisťuje, aby boli realizované

= pracuje systematicky, má rád pevné štruktúry

= býva nepružný a potrebuje impulz – ak ho dostane, dotiahne veci do konca

 x

6. Objavovateľ (zháňač, vyhľadávač zdrojov)

= spoločenský, čulý, priateľský, dominantný

= zhromažďuje informácie a nápady, naväzuje kontakty, získava podporu zvonku

= najlepšie sa mu darí pod tlakom, rýchlo sa nadchne, ale nadšenie ho rýchlo opustí

= je dobrý improvizátor

 x

7. Podporovateľ (hasič, strážca atmosféry)

= citlivý, mierny, extrovertný, nedominantný

= je priateľský, vie dobre vnímať a počúvať, tlmí konflikty, podporuje ostatných a stará sa o dobré vzťahy v tíme

= rozvíja nápady, všíma si potreby a problémy ostatných

 x

8. Dokončovateľ (doťahovač)

= tichý, starostlivý, úzkostlivý, introvertný

= má rád jasné pokyny

= stará sa o dodržiavanie poriadku a časových plánov

= do detailov všetko kontroluje a dáva pozor, aby sa na nič nezabudlo

= je starostlivý, občas až moc

= nerád deleguje prácu na ostatných

 

 

 

 

 

 

 

(Podľa R. Pelánka)

 

nahor

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor