7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

 x

Soto-tímový-manuál

 x

...základná pointa v SOTO = snažíme sa o niečo viac...

 x

 x

09-033.GIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 x

1. snažíme sa byť dobrí ľudia :-)

  x

= vzory pre mladších...

= múdrosť, pokora, radosť, láskavosť...

= každodenný osobný rast...

  x

 x

2. snažíme sa byť dobrý tím :-) :-) :-)

  x

= dobré vzťahy, dobrý program, vzájomná inšpirácia...

= spoločné hľadanie, spoločné sny...

= priateľstvo, dôvera, schopnosť navzájom si odpustiť...

= tímové myslenie (nie ja, ja, ja sám... ale my a spolu)

  x

 x

3. snažíme sa robiť dobré skutky a dobrý program pre iných

:-))

  x

= kvalitná činnosť pre iných (služba)

= vzájomná podpora, povzbudzovať sa navzájom, motivovať

= vzájomné podržanie sa (kryť si chrbát, doplniť to, čo druhý nevie, nezvláda... ... láskou zakrývať slabosti druhých - keď sa niekomu z tímu niečo nepodarí, môžeme vhodne zareagovať, prípadne napraviť alebo zakryť chybu...)

= mať radosť z toho, čo na akcii robíme a tešiť sa z toho, že sa iní tešia

= užívať si program, svoju rolu, rozvíjať atmosféru

= dokázať sa vžiť do atmosféry akcie

= snažiť sa o to, aby každá akcia bola dobrá, záleží nám na tom!

= prvoradé sú vzťahy a atmosféra, až potom „technický“ program

  x

 x

mini motivácia priamo na akcii

„180 soto-sekúnd“

  x

 x

(-: ... s láskou a úsmevom ... :-)

 

 

 

 

 

nahor

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor