7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

x

Trojitý princíp Božej a ľudskej lásky

 x

Sú tri postoje, vzťahové  postoje,

nevyhnutné pre rast vo vytváraní spoločenstva

a uskutočňovaní poslania:

 x

x

x1. šírka srdca

(Boh Otec)

 x

Mať široké láskou naplnené „srdce otca/matky“, ktoré má skutočnú a hlbokú lásku k ľuďom, pre ktorých žije. Láskavá a srdečná prítomnosť... „Záleží mi na tebe, som tu pre teba...“

 x

x

2. prijímanie druhých v ich odlišnosti

(Duch Svätý)

 x

Ide o prívetivé a radostné prijatie rozdielnosti (aj rozdielnosti muža a ženy). Je tu príležitosť na dialóg, na výmenu skúseností a pohľadov, na hojnosť rozdielnych vzťahov. Je dôležité vedieť prijať, že každý máme iné dary a iné limity, vedieť sa tešiť, že môžeme budovať jednotu v rôznosti a vzájomne sa inšpirovať...

 x

x

3. vôľa kráčať spolu za spoločným cieľom

(Ježiš Kristus)

 xx

My spoločne v spoločenstve, vo vzájomných vzťahoch a spolupráci kráčame za vyšším cieľom (k láske...), za svojim povolaním (a žitím svojho povolania = ó zase „len“ žiť lásku ;-) ako učeníci, ktorí pochopili Majstra... (čítaš Evanjelium?) A nezabudnúť vnímať Božiu prítomnosť v našom každodennom živote a v našich vzťahoch, vnímať, že Boh kráča spolu s nami...

 x

x

„Vydarený život je život tvrdý, náročný... a pekne sa v ňom nadriete.

Pretože nestratíte záujem o druhých.

Pretože budete súcitiť s každým utrpením, trápením

a budete sa snažiť pomáhať a utešovať.

Vydarený život je život, v ktorom si nájdete čas i na seba.

Tým získate silu, vďaka ktorej budete zdatní, horliví

a budete vedieť dobre rozoznať, ako pomôcť druhým.

...modlitba a ticho...

...schopnosť načúvať všetkým, ktorí to budú vyžadovať...

...odpúšťať i poprosiť o odpustenie...

...úžasný život, v ktorom sa dosť nadriete...

ale budete prinášať našej planéte radosť a lásku!“

(G.Gilbert)

 

 

 

 

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor