7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)© hanadesign

Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

TVOJIMI OČAMI

 

Chcel by som vzlietnuť, Pane, do výšin,

nad svoje mesto,

nad celý svet,

nad všetok čas,

očistiť si pohľad

a hľadieť na všetko TVOJIMI OČAMI.

 

Videl by som vesmír, ľudstvo a dejiny,

videl tak, ako vidí Otec.

Videl by som v úžasnej premene hmoty,

v neustálom vrení života,

tvoje veľké telo,

ako sa skrze Ducha rodí.

Videl by som, ako sa uskutočňuje

večná myšlienka lásky tvojho Otca.

Zhrnul by som v tebe všetko,

čo je na nebi a na zemi.

Videl by som, že dnes, tak ako včera,

i nepatrný detail spoluúčinkuje,

že každý jedinec má svoje poslanie,

i každá ľudská skupina.

A každá vec tak isto.

Videl by som i túto továreň, i toto kino,

počul by som debatu o kolektívnej zmluve,

či o kladení kameňa pre obecný vodovod,

čítal by som vyhlášku o cenách potravín,

videl by som mladých, čo v hlúčikoch idú tancovať,

videl by som, ako sa dieťa rodí a starec umiera,

videl by som najmenšiu čiastku hmoty

i najslabší záblesk života,

lásku i nenávisť,

hriech i milosť.

Dojatý by som pochopil,

že pred mojimi očami sa odohráva

veľké dobrodružstvo lásky,

čo sa začalo na úsvite sveta.

Videl by som aj dejiny Cirkvi,

ktoré sa skončia až v nebi, podľa prisľúbenia,

keď po vzkriesení tela

zastaneš pred Otcom a povieš:

Dokonané je, som Alfa a Omega,

Začiatok i Koniec.

Videl by som,

ako sa všetko spĺňa,

a poznal, že všetko je len jeden pohyb

celého ľudstva i celého vesmíru

k Najsvätejšej Trojici,

v tebe a cez teba, Pane.

Pochopil by som, že nič nie je profánne,

ani veci, ani ľudia, ani udalosti,

že všetko na začiatku posvätil Boh

a všetko má znovu posvätiť aj človek,

čo má podobu Boha.

Poznal by som, že aj môj osobný život,

ako slabučký dych v spoločnom veľkom tele,

je nenahraditeľne cenný v pláne nášho Otca.

Na kolenách, Pane, by som obdivoval

tajomstvá tohto sveta, ktorý

- napriek početným a hrozným stroskotancom

hriechu – je neustálym pulzom lásky, smerujúcej

k večnej Láske.

 

Chcel by som vzlietnuť, Pane, do výšin,

nad svoje mesto,

nad celý svet,

nad všetok čas,

očistiť si pohľad a hľadieť na všetko

TVOJIMI OČAMI.

 

 

 

 

Michel Quoist

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor