7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

 

ÚVAHY v poézii

 

Boh je prítomný

Hymnus na lásku

Jednoduchí ľudia

Šťastie je v tebe

Zázraky prichádzajú na svitaní

Zájdi si do lesa

Ak

Ale aj tak

Svetlo

Prameň ticha

Nájdi si čas

Modlitba je jednoduchá

 

 

ÚVAHY v živote

 

Verím a neverím   :-)

Boh od teba čaká zázraky

Hymnus na lásku pre súčasnosť

Čo znamená byť priateľom?

Priateľstvo

Pravidlá priateľstva

Kedy sa konečne zmieriš so sebou?

Urči hranice svojej láske

Keď nemiluješ svojho brata

Nádej

Dôvera, nádej a pokoj

Svätí boli nepokojní ľudia

Ako dosiahnuť úspechy

Nech tvoja duša žije

Ukľudnenie

Úzka je cesta
Vo svete, ale nie zo sveta
Zaľúbenosť, zamilovanosť, láska

Krátkozraký človek

O kvetoch a komposte

Koľajisko

Umenie - prejav Ducha

 

 

ÚVAHY v osobnostiach

 

Svätosť uprostred sveta

Kvalitný život podľa don Bosca

Desatoro pokoja

 

 ÚVAHY v hľadaní

 

Rozhodnutia v našom živote

Neviera a pochybovanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor