7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)  Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

 x

Verím a neverím

alebo

Život kresťana 3 +3 krát mojimi očami

 x

= Ruksak =

 x

 1. Verím...

... že to najdôležitejšie v živote  je „láska, ktorá sa prejavuje a žije vo vzťahoch“. O tom je skutočný život, o tom je skutočná viera. O tom je šťastie. Ale zároveň verím, že milovať druhého človeka znamená učiť sa náročnému umeniu...

 x

2. Verím...

... že milovať je sloveso, nie stav bytia, a prejavuje sa konaním – a že skutočná láska zahŕňa v sebe silné pocity naplnenia a šťastia, ako aj pocity vnútornej bolesti, ktorá vždy nejako súvisí so skutočnou a silnou láskou...

 x

3. Verím...

... že každý človek sa sám musí rozhodnúť, ako prežije svoj život a viera (= vzťah s Bohom!) je silnou podporou na ceste, pre ktorú sa človek po úprimnom hľadaní rozhodne, a začne po nej kráčať. Ja beriem za túto cestu zodpovednosť – za moje povolanie milovať (alebo za strach naplno sa odovzdať niekomu/niečomu), za moje šťastie (alebo za nenaplnený život), za môj úspech (alebo za vzdanie sa osobného potenciálu - talentov, ktoré som dostal), za pravdivosť môjho života (alebo za pokrytectvo a zbabelosť)...

 x

 

 x

1. Neverím...

... že kresťanstvo má byť smutné, zatuchnuté a spomalené, a že mi druhí majú hovoriť, čo je Božia vôľa (verím, že Božia vôľa je „len“ naplno milovať... a cestu a spôsob si mám vybrať ja sám). Až osobný, silný a úprimný vzťah s Bohom ma môže spraviť vnímavým na Božie vnuknutia, na radosť zo života, na odvahu byť kvalitným a kompetentným človekom a najmä - byť pravdivým človekom a zastať sa vždy pravdy (mnou pochopenej), aj keď sa to niekomu nehodí (lebo niečo iné hovorí nejaký papaláš, resp. cirkevný preosvietený papaláš)...

  x

2. Neverím...

... že utrpenie je pointa alebo cieľ kresťanskej viery (tak ako to prezentujú mnohí kresťania a kňazi). Považujem za choré, ak niekto chce trpieť, aby bol bližšie Bohu (tu nemyslím tých, ktorí naplno s úsmevom na tvári milujú a obetujú sa za druhých, pričom prežívajú utrpenie, ale odovzdávajú to Bohu a venujú sa nie rozprávaniu o utrpení, ale pozdvihovaniu druhých = službe lásky)...

 x

3. Neverím...

... že akýkoľvek človek alebo Cirkev pochopili celú pravdu o živote a o Bohu a „vedia na 100%, ako to je“ (ani ja nepoznám celú pravdu, aj keď sa snažím neustále hľadať a aj viesť ľudí, na ktorých mi záleží, podľa mnou pochopenej pravdy a mojich životných skúseností - ak majú záujem nechať sa kúsok sprevádzať mojou osobou na ich osobnej a jedinečnej životnej ceste). Som presvedčený, že treba byť celý život hľadačom, neuzavrieť sa v istote a byť otvorený vstúpiť hlbšie do poznávania pravdy o živote a o Bohu, ktorá ale vždy ostane tak trochu tajomstvom a dobrodružstvom, hodným riskovania...

 x

 x

 x

 Tomuto verím a neverím ja.

 x

A ty?

 x

Čomu veríš?

Čomu neveríš?

  x

 x

 x

 x

 

Napísal pre teba

(-: Martin "Ruksak" Krška :-)

 

 

 

nahor

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor