7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

x

Viem o svojej silnej stránke a nebojím sa ju použiť!

 x

Podarilo sa ti uvedomiť si, aké sú tvoje silné stránky, tvoje dary? Aspoň náznak? Zapíš si ich...

 x

Mať zbraň a v prípade potreby ju nepoužiť, alebo mať v ruke fľašu s pitnou vodou a zomrieť od smädu, to je dosť žalostné a hlúpe. Mať schopnosť a nepoužívať ju, taktiež. Neboj sa hľadať svoju silnú stránku a rozvíjať ju. A hlavne ju používať. Inak ako používaním ju ani rozvíjať nejde.

 x

Používaj svoju silnú stránku, svoje dary - pre seba, aj pre ostatných. Ak ich budeš používať len pre svoje dobro a nie pre dobro druhých, je možné, že sa zdeformujú, nerozvinú úplne, alebo že sa zdeformuješ ty. Vieš, taký ten: "ja, moje, mne, ..." Preto ňou slúž druhým! Každý však dostáva prejavy Ducha na všeobecný úžitok. (1 Kor 12, 7) Božia logika je jasná....

 x

Odhaľovanie vlastných silných stránok a darov je náročné a nemusí sa ti podariť na prvý ani na druhý pokus, a navyše sa ti nemusí podariť vôbec podľa tvojich predstáv;) A nemusíš byť ani vždy úspešný v používaní týchto darov. Je to celoživotná úloha, spoznávať seba. To môžeš len tak, že budeš naplno žiť svoj život s ľuďmi okolo seba a s Bohom. Je to celoživotná úloha žiť svoj život.

 x

x

Chcel by som konať dobro, ale nenachádzam cestu, Ježiš môj!

Keby som poznal teba, poznal by som i seba, môj Ježišu!

Nemôžem robiť dobre, ak mi nepomôžeš.

 (sv. Filip Neri)

 x

Pre konanie dobra treba trošku odvahy.

(sv. don Bosco)

x

x

x

 

 

 

 

(Spracoval Rado Bros)

 

 

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor