7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

x

Vodca ako vzor a komunikátor vízie

 x

„Keď vodcovia ukazujú cestu správnymi činmi,

ich nasledovníci ich ´kopírujú´ a majú úspech.“ 

(Maxwell)

 x

Ľudia robia, čo vidia.

Vedenie príkladom má vždy nesmierny vplyv na nasledovníkov.

 x

„Môžeš pripomínať, čo chceš, a mať akékoľvek motivačné prejavy,

ale ak ostatní v tvojej organizácii vidia,

že každý jeden deň nevykladáš svoje najlepšie úsilie,

nebudú to robiť ani oni.“ 

(C. Powell)

 x

Veľký vodca = veľký vizionár, ktorý je vysoko praktický.

 x

Chápeš poslanie (zmysel) = Prečo?

Máš víziu (obraz) = Čo?

Vytvoríš si stratégiu (plán) = Ako?

 x

Ako vodca si správcom vízie, jej komunikátorom = musíš ju vedieť komunikovať jasne, kreatívne a neustále a najmä – musíš ju žiť (byť skutočným efektívnym príkladom vízie).

 x

Ako vodca musíš byť schopný dobre viesť (dávať jasné pokyny) aj počas neistoty.

 x

Dobrý vodca vytvára atmosféru, v ktorej sú inteligentní ľudia ochotní ho nasledovať. Nerozkazuje, ale presviedča... Nič nie je presvedčivejšie, ako keď robíš, čo hovoríš.

 x

„Nič nie je presvedčivejšie, ako ľudia,

ktorí dávajú dobré rady a dobrý príklad.“ 

(Maxwell)

 x

Ak som vodca, prvá osoba, ktorú musím viesť, som ja.

Prvá osoba, ktorá sa má meniť, som ja.

Štandard, ktorý si stanovím, 

by mal byť vyšší v mojom prípade

ako v prípade druhých.

Aby som si ako vodca udržal dôveryhodnosť,

musím vždy pracovať najprv, najtvrdšie a najdlhšie,

aby som sa zmenil.

Nie je to ľahké, ani prirodzené, 

ale je to podstatné.“ 

(Maxwell)

 x

Dobrý vodca dáva stále príklad, najmä v oblasti charakteru (práve to je oblasť, ktorú si musíš vyriešiť skôr, než sa budeš snažiť zmeniť druhých...).

 x

Najprv si musíš získať dôveryhodnosť, aby ťa „kúpili“. Až potom im môžeš predstaviť svoju víziu.

 x

„Ľudia ´kupujú´ najprv vodcu, až potom víziu.“ 

(Maxwell)

 x

„Ľudia chcú ísť s tými, o ktorých majú dobrú mienku.“ 

(Maxwell)

 x

„Keď ľudia veria svojmu vodcovi aj jeho vízii,

budú svojho vodcu nasledovať bez ohľadu na to,

aké ťažké budú podmienky

alebo aké malé budú ich šance.“ 

(Maxwell)

 x

„Ľudia nenasledujú predovšetkým veci, ktoré sú toho hodné.

Nasledujú vodcov, ktorí sú toho hodní

a ktorí podporujú také veci,

že v ne ľudia dokážu veriť.“

(Maxwell)

 x

 x

Najprv sa musíš stať dobrým vodcom, hodným nasledovania, aby si mohol ľudí priviesť tam, kam sa potrebujú dostať.

 x

Akú máš víziu?

Si ochotný pre ňu obetovať časť svojho života?

x

x

Ako vodca musíš byť zapálený pre svoju víziu, pre svoju prácu, pre ľudí, s ktorými pracuješ a musíš dokázať druhých motivovať.

 x

„Nemôžeš roznietiť oheň v srdci druhého,

ak nehorí v tvojom vlastnom.“  

(E. Doanová)

 x

= buď príkladom nadšenia (prejavuj nadšenie v každej situácii)

= neustále druhých motivuj (aj keď sa ti nechce)

= buď vzorom postojov a pracovnej morálky

= buď vodca (vedenie charakterom)

= zisti demotivujúce prvky v tíme a snaž sa ich odstrániť

= neustále chváľ úsilie, ale odmeňuj výsledky (ľudia sa budú viac snažiť o úspech)

 

 

 

 

 

(Podľa J.C.Maxwella)

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor