7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

x

Vodcovstvo ako služba a obeta

x 

Vždy sa snaž urobiť niečo dobré. 

Každý sa musí vlastným spôsobom snažiť uplatniť

svoju skutočnú hodnotu.

Musíš venovať  nejaký čas svojmu blížnemu.

Pamätaj, nežiješ na svete sám, sú to aj tvoji bratia.“

(A. Sweitzer)

 x

 Ak chcem druhým niečo pridať,

musím každodenne vychádzať  zo svojej zóny pohodlia a aktívne premýšľať, ako to môžem urobiť. 

Ale práve to je potrebné, aby som mohol byť vodcom,

ktorého druhí budú chcieť nasledovať.“

(Maxwell)

 x

„Ako vodca nemusíš vždy zastávať tú najvyššiu pozíciu.

Najlepšou pozíciou je pre teba tá, 

kde môžeš najlepšie slúžiť

a pridať druhým čo najviac

(Maxwell)

 x

„Vedenie sa musí zakladať na dobrej vôli.

Znamená to jednoznačný záväzok celým srdcom

pomáhať svojim nasledovníkom.“

(J.B.Stockdale)

 x

Oplatí sa žiť iba život prežitý v službe druhým.“

(A. Einstein)

 x

 x

...veľké vodcovské schopnosti vyústia do veľkej služby...

 x

 x

„Postoj, aký by slúžiaci vodca mal mať:

mal by byť otvorený, dôverovať, starať sa, ponúkať pomoc

a byť ochotný vystaviť sa aj zraneniu.

Vodcovia, ktorí službou pridávajú hodnotu druhým,

veria v svojich ľudí predtým, než ich ľudia veria v nich,

a slúžia im skôr,  než sa slúži im.“ 

(Maxwell)

 x

Rob to, čo si pochopil ako Božiu vôľu... „čo dobrého ste urobili jednému z mojich najmenších bratov, to ste urobili pre mňa...“

 x

Zvykni si robiť malé služby bez toho, aby si za ne očakával uznanie alebo poďakovanie... urob pridávanie hodnoty druhým súčasťou svojho života.

 x

Kritická otázka: majú sa ľudia, ktorých vedieš, pod tvojím vedením lepšie?

x

x

„Ak sa chcete stať tými najlepšími vodcami,

akými len môžete byť,

potom potrebujete ochotu prinášať obete.“

(Maxwell)

 x

„Čím väčší vodca, tým viac musí obetovať.“ 

(Maxwell)

 x

„Srdcom správneho vodcovstva je obetovanie sa.“

(Maxwell)

 x

„Efektívni vodcovia obetujú veľa dobrého,

aby sa mohli venovať tomu, čo je najlepšie.“ 

(Maxwell)

 x

„Keď sa staneš vodcom, strácaš právo myslieť na seba.“ 

(G. Brook)

 x

„Podstata vodcovstva spočíva v tom,

že kladieme ostatných pred seba.

Robíme to, čo je najlepšie pre druhých.“ 

(Maxwell)

 x

„Každý, kto vedie, sa zrieka ostatných príležitostí.

Niektorí ľudia sa musia vzdať milovaných koníčkov.

Mnohí sa zriekajú určitých aspektov svojho osobného života.

Niektorí... dajú celý svoj život...

Vodcovstvo znamená obetovať sa...“ 

(Maxwell)

 x

„Úspech vo vedení vyžaduje neustálu zmenu,

neustále zdokonaľovanie sa,

neustálu obeť.“ 

(Maxwell)

 x

„A ak ako vodcovia prinášate obete,

ak aj nie ste svedkami úspechu, môžete si byť istí,

že niekto bude mať v budúcnosti úžitok z toho, čo ste dali.“ 

(Maxwell)

 x

 x

= za čo si momentálne ochotný „predať“ svoj čas, energiu a prostriedky, čo by mohlo zvýšiť tvoju osobnú hodnotu? (práca na sebe a vodcovstvo ako také je celoživotná výzva... to len naivní vodcovia niekedy trpia „cieľovou chorobou“ – niečo dokážu na chvíľu obetovať, ale potom sa chcú „vrátiť“ späť...)

 x

x

x

„Budem sa stále učiť a každý rok rásť

v každej dôležitej oblasti svojho života.“ 

(Maxwell)

 

 

 

 

 

(Podľa J.C.Maxwella)

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor