7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

x

Vstúpiť do príbehu

 x

„Aby sme sa stretli s Bohom Biblie,

potrebujeme vstúpiť do príbehu... s otvoreným srdcom...“

 x

„Zamerajte sa na „vnútornú pravdu“ týchto príbehov,

na ich pravdu pre vás: sú pre vás pravdivé,

nakoľko sa dotýkajú vášho života a menia ho...

skutočné je to, čo pôsobí.“

 x

„Vojsť do príbehu znamená vojsť na scénu, vstúpiť do drámy...

 otvoriť priestor vlastného života, 

vlastného príbehu pre Krista:

 nechať ho vstúpiť do svojho srdca a mysli

a „nechať ho tam konať“...“

 x

„Veriť, to znamená – vstúpiť do hry.“

 x

„Život nie je hra, ktorej by sme mohli porozumieť zvonku,

 z odstupu pohodlnej diváckej lóže...

hra sa neustále rozvíja, ide o ´experimentálne divadlo´,

hranica medzi javiskom a hľadiskom padá,

ja musím do hry, na scénu,

ak chcem skutočne chápať, o čo ide.“

 x

Uveriť neznamená zotrvať v istotách,

ale predpokladá odvahu prijať pozvanie

a vojsť sám na scénu, vstúpiť do príbehu...

do poslednej chvíle musíme byť pozorní a napätí,

nie je taký okamih, v ktorom by sme si mohli byť istí,

že sme už úplne a definitívne pochopili,

o čo autorovi šlo.“

 x

„Viera zjavuje pravdu života 

ako nevyčerpateľné tajomstvo.“

 x

„Viera... je schopnosť vnímať skutočnosť ako oslovenie:

snaha načúvať, učiť sa porozumieť, byť pripravený odpovedať...

 žiť svoj život ako dialóg, v stálom načúvaní a odpovedaní,

žiť pozorne a zodpovedne.

 x

(Myšlienky T. Halíka)

 x

 x

Hraj svoju rolu v tvojom Osobnom príbehu

s bázňou a pokorou,

s odvahou a radosťou.

x

„Až v rozmere vzťahu sa život stáva skutočným životom.“

 x

„Boh nám ukazuje, že jediné, čo má zmysel, je láska,

budovanie harmónie... vyberáme si lásku,

alebo narcistickú samotu svojho Ja.“

 x

„O láske treba trochu viac uvažovať.

Je naozaj láska to, čo nazývam láskou?

Je to o mne, či aj o tom druhom?“

 x

„Sloboda sa vždy vzťahuje k láske.

Láska je naplnením slobody.

 x

“Ona sa začína pri obyčajnej slušnosti a úcte voči človeku.“

 x

„Bojovať o lásku, vstúpiť do zápasu v sebe aj vo svete,

to je ťažšie... treba prekonať doslova seba samého.“

x

(Myšlienky R. Bezáka)

 x

x

Skutočná viera = bytostne ovplyvňuje tvoj život. Veríš?

Sprítomňuješ Božiu lásku ľuďom okolo seba?

„Dal som vám príklad. Ako som ja urobil vám, tak máte robiť i vy.“

(Jn 13,15)

 x

Láska, ktorá sa prejavuje a žije vo vzťahoch.

Láska, vzťah, blízkosť, obeta, odovzdanie sa.

 x

Láska musí vychádzať „zvnútra von“

(nie len „nalepiť“ na seba nejakú fasádu, masku,

hrať sa na lásku alebo službu, aj keď vo vnútri som iný...)

a musí byť „cítiteľná“.

 x

„Nestačí ich milovať,

oni musia cítiť, že sú milovaní.“

(don Bosco)

 x

Jednota myšlienok, slov, skutkov,

normálny prirodzený a pekný život,

autentický život, úsmev.

 x

Vstúp do príbehu svojho života ako úžasná a krásna postava.

Rozhodni sa pre pekný a náročný život v realite sveta.

 x

:-)

 

   

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor