7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

 

VÝCHOVA

 7

-  Učiť je možné slovami, vychovávať iba príkladom. (Bruyére)

 

-  Vychovávatelia nech milujú, čo sa páči mladým a mladí budú milovať to, čo sa páči vychovávateľovi. (don Bosco)

 

-  Kto chce pomáhať mladým, musí ovládať umenie „strácania času“ - byť s nimi len tak. (P.Rosso)

 

-  Kto prehral svoju pedagogickú partiu na dvore či ihrisku, ťažko ju vyhrá v kaplnke, pretože tam sa asi nestretnú. (A.Dermek)

 

-  Ak sme medzi mladými prítomní len čiastočne, tak sa nám tiež otvoria len čiastočne. Vychovávateľa prijímajú ako toho, ktorý im ide radiť, dirigovať, kaziť im hru. Je nežiadúci element. (A.Dermek)

 

-  Najdôležitejšou podmienkou toho, aby sa v dieťati vyvinula láska k životu, je pre neho to, aby bolo s ľuďmi, ktorí milujú život. (E.Fromm)

 

- Deti milujú toho, kto ich miluje; a kto nemôže milovať, veľmi málo dosiahne pri výchove. (Goethe)

 

- Zaobchádzajte s človekom podľa toho, aký je a on takým zostane. Zaobchádzajte s človekom podľa toho, akým môže a mal by byť a on sa takým stane. (Goethe)

 

- Najistejšia cesta, ako predísť zlému, je konať dobro. Keď mladým bezvýhradne ukazujeme dobro naším príkladným životom, zlo v ich živote nakoniec stratí význam.   (Ferari)

 

- Deti viac potrebujú vzory ako kritiku. (J.Joubert)

 

- Duša mladíka je pevnosť, ktorá sa vždy uzaviera prísnosti a tvrdosti. (don Bosco)

 

- Základným cieľom výchovy je predovšetkým formovať človeka, oveľa viac je však dynamicky ho viesť k tomu, aby sa formoval sám a aby sa stal človekom. (Maritain)

 

- Musíte ľudí milovať, ak ich chcete zmeniť. (Pestalozzi)

 

- Pokiaľ rodičia svoje deti milujú, musia ich občas konfrontovať a kritizovať - mierne a opatrne, avšak aktívne. (M.S.Peck)

 

- Ak hodnotíme pravdovravnosť mladých ako drzosť, začnú klamať. (V.Richter)

 

- Mládež, to je niečo krehkého, a hneď tak nám na kadečo neskočia. Je na nás, aby sme dali do súladu naše životy a naše skutky s našimi slovami. (G.Gilbert)

 

- Najľahší spôsob, ako stratiť dôveru a úctu mladých, je - dávať im nekonečné rady. (Hemingway)

 

- Táto mládež nikdy neprijme vychovávateľa, ktorý by prejavoval známky strachu pred životom a nebol by nadšencom. (saleziáni)

 

- Kto nemá odvahu povzbudzovať k nábožnosti, nie je hodný byť vychovávateľom. (don Bosco)

 

- Výchova je vždy stretnutie sa osoby s osobou. (A.Dermek)

 

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor