7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

x

Vykroč na cestu k Bohu

 x

Medzi tebou a Bohom musí existovať skutočný vzťah! Potom môžeš svoju vieru prežívať uprostred svojich aktivít, vo svojej rodine, vo všetkom, čo je súčasťou tvojho každodenného života. Aký je tvoj vzťah s Bohom?

Veríš Bohu? Komunikuješ s ním často? Upevňuješ každý deň váš vzťah?

SYM-1004.TIFx

Ak chceš vytvoriť hlboký vzťah s Bohom, musíš si v prvom rade uvedomiť, že Boh ťa má rád - nepodmienečne, bezhranične. V jeho očiach si nesmierne vzácny. Vedomie, že si milovaný, ti bude pomáhať rásť a pretvárať ťa. A keď pochopíš, že si od neho veľa dostal, zatúžiš rozdávať aj ty zase ostatným -  to je láska k blížnemu – viem, že som milovaný a milujem, mám rád ľudí a snažím sa o ich dobro. Služba druhým robí človeka šťastným.  

 x

Viera ťa musí napĺňať radosťou a nadšením

 x

;-)

 x

Hlboká, úprimná a zdravá viera pozdvihne tvoj život do výšok. Budeš ako orol, ktorý sa slobodne vznáša do výšok.

x

x

Ako uviesť svoju vieru do života

x

Buď schopný dávať, slúž tým, čo to potrebujú, ovládaj svoju prudkú povahu, potláčaj svoje chúťky a tiež nepodľahni telesnej žiadostivosti...  „Ale to sa mám vzdať všetkého, čo mi prináša potešenie, stále sa budem musieť obmedzovať?!“  Nie – práve viera a život podľa evanjelia ti prinesie radosť a slobodu. Rozhodnúť sa pre kresťanský život v skutočnosti znamená vyhľadávať radosť. Ak sa naučíš správne si vyberať a budeš vedieť, čomu dať prednosť, ak bude Boh na prvom mieste v tvojom živote, všetko vynaložené úsilie sa celkom prirodzene zmení na radosť v tvojom srdci.

 x

Zjednotenie s Bohom ti nebude brániť v ničom, čo dáva zmysel tvojmu životu – v žiadnom prípade sa nebudeš musieť zrieknuť školy, športovania, voľného času ani práce. Naopak, ak budeš úprimný, všetky oblasti svojho života budeš prežívať naozaj intenzívne. Život v Božej prítomnosti dodáva všetkému, čo robíš, zmysel a krásu.

 x

Ty si povolaný neprestajne schádzať k ľuďom, byť k nim priateľský a pozorný. No zároveň sa ti ponúka možnosť rovnako vytrvalo, deň čo deň stúpať hore a tak objavovať svojho osobného Boha. Rozjímanie a skutok, modlitba a služba sú neoddeliteľné.

 x

Pozor! Aj na duchovnej ceste alebo ceste osobného rozvoja môžeš zablúdiť... potrebuješ spoľahlivého sprievodcu, ktorý ti pomôže nasmerovať tvoje duchovné objavovanie a tvoju osobnú cestu správnym smerom - môže to byť schopný kňaz alebo nejaký dobrý a múdry priateľ, ku ktorému máš dôveru a dokážeš byť otvorený a úprimný.

 x

 x

Treba v sebe niečo zmeniť...

 x

Nosíš v sebe zárodky úžasných skutkov, no ich výhonky sa často rozrastajú na všetky strany ako burina... Je potrebné občas vziať do ruky nôž a poodrezávať, čo je nežiaduce. Potrebuješ byť vnútorne silný a zdravý.

 x

Pri snahe o zmenu a zlepšenie buď sám so sebou trpezlivý, nestrácaj odvahu a neprepadni nervozite, aj keď po vynaloženej námahe sa znovu ocitneš v tých istých ťažkostiach. Nevzdaj sa dobrých predsavzatí a stále sa neobviňuj. Nemysli si, že jeden deň obetavosti a premáhania sa ti stačí na to, aby sa z teba stal šľachetný človek... Budeš u seba pozorovať dosť pomalú premenu. Nebude to jednoduché a už vôbec nie pravidelné. Liečba chorôb tela a duše je pomalá – choroby prichádzajú rýchlikom, ale odchádzajú pešo.

 x

Tvoje zdokonaľovanie bude trvať po celý život. Neznepokojuj sa pre svoje nedostatky. Snaž sa najmä o to, aby sa priveľmi neprejavovali. A nemysli si, že každý deň odstrániš jeden nedostatok a na konci roku budeš dokonalý človek. Nebudeš. Ale je dôležité, aby si proti svojim slabostiam bojoval. A to predpokladá, že svoje slabosti poznáš, že si ich už odhalil. A prídeš tiež na to, že zopár nedostatkov prospeje tvojej skromnosti a pokore. Tak neklesaj na duchu a nenechaj sa nikdy znechutiť! Už samotný boj so svojimi chybami a nedostatkami znamená víťazstvo!

 x

x

Výzva osobného rastu:

želať si, aby sa tvoje nedostatky

prejavovali čoraz menej a menej

a aby si lepšie rozvíjal svoje dobré vlastnosti.

 x

To je úloha na celý život.

 x

Ale začni už dnes ;-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Podľa M. Tournade)

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor