7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)© hanadesign Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

 

 Výroky Indiánov

 

 

- Všetky veci sú dielom Veľkého Ducha.  (Čierny Los; Oglala Siouxovia)

 

- Veľký Duch len v hrubých rysoch načrtne všetkým bytostiam na svete ich životnú cestu, ukáže im, kam majú ísť a kam majú dôjsť, ale nechá ich, aby sami našli cestu, ako sa tam dostať. Praje si, aby jednali nezávisle podľa svojej povahy, podľa túžby vlastnej každej z nich.  (Krívajúci Jeleň; Lakotovia)

 

- Uctievanie Veľkej Záhady sa odohrávalo v tichu, v samote, zbavenej všetkého sebectva. Odohrávalo sa v tichu, pretože akákoľvek reč je nevyhnutne chabá a nedokonalá... Odohrávalo sa v samote, pretože verili, že On je nám bližšie, ak sme sami... Podľa nás boli všetci ľudia stvorení ako synovia Boha a stoja vzpriamene s vedomím svojho božského pôvodu.  (Ohiyesa; Santa Siouxovia)

 

- Hlboko verili v ticho – známku dokonalej rovnováhy. Ticho je absolútna vyrovnanosť a rovnováha tela, mysle a duše. Muž, ktorý si uchová svoje ja, je vždycky kľudný a neotrasený existenčnými búrkami... Ak sa ho spýtate: „Čo je ticho?“, odpovie: „Je to Veľká Záhada! Sväté ticho je Jeho hlas!“ Keď sa ho spýtate: „Aké sú plody ticha?“, povie: „Je to sebaovládanie, skutočná odvaha alebo schopnosť znášať utrpenie, trpezlivosť, dôstojnosť a úcta. Ticho je uholný kameň charakteru.“  (Ohiyesa; Santa Siouxovia)

 

- Je mnoho spôsobov, ktorými náš ľud uctieva Najvyššieho. Pre Siouxov sú všetky spôsoby dobré. Učíme svoje deti, že spôsob nie je tak dôležitý ako viera. Len sám Wakan-Tanka vie, ktorý z nich mu je najmilší.  (Modrý Hrom; Teton Siouxovia)

 

- Cítim väčšie naplnenie, keď sa modlím, tak ako som sa naučil modliť. Moje srdce je omnoho spokojnejšie, keď sedím so svojou fajkou a rozprávam sa s Veľkou Medicínou o všetkom, čo ma trápi.  (Drevená Noha; Čejeni)

 

- Neideme sami. Veľká Bytosť kráča vedľa nás. Uvedom si to a buď vďačný.  (Polingaysi Qoyawayma; Hopiovia)

 

- Existuje mnoho záhad, ktoré Veľké Tajomstvo odhalí len tým, ktorí si to najviac zaslúžia. Len tí, ktorí ho v pôstoch a v samote hľadajú, dostanú jeho znamenia.  (Uncheedah; Santa Siouxovia)

 

- Srdcia malých detí sú čisté, a preto im Veľký Duch môže ukázať mnoho vecí, ktoré starým ľuďom unikajú.  (Čierny Los; Oglala Siouxovia)

 

- Nikdy som nezabudol na Boha. Čo iného pomáhalo mne a bude pomáhať mojim vnukom ako viera v Boha? On pozerá na zlo páchané na zemi a vie, čo by ho napravilo. Ale my musíme sami nájsť cestu a urobiť to.  (Dieťa Hromu; Kriovia)

 

- V každom ľudskom srdci je hlboký duchovný hlad po trvalej, pevnej viere, pozitívnej a uspokojujúcej viere v nejakú budúcu existenciu. Taká viera upevňuje charakter. Mnoho z našich mladých ľudí nemá v duši túto kotvu.  (Thomas Wildcat Alford; Šoniovia)

 

- Žite kľudne. Váš život musí byť vyrovnaný. Musíte myslieť láskavo jeden na druhého. Nemyslite si nič zlé jeden o druhom. Musíte byť trpezliví jeden ku druhému. A nemyslite na škaredé slová... Prajem si, aby ste robili to, čo je správne, vždycky si od vás prajem to, čo je správne.  (Manito; Meskwakiovia)

 

- Keď ráno vstaneš, poďakuj za ranné svetlo, za svoj život a silu. Poďakuj za jedlo a za radosť zo života. Ak nevidíš dôvod, prečo by si mal ďakovať, dávaj vinu sám sebe.  (Tekumseh; Šoniovia)

 

- Indiánske chápanie sveta, dar vidieť pravdivo, s údivom a s radosťou prírodu, je naplnené určitým postojom vážnosti a úcty. Je to vnímanie nie len predmetov a tvarov, ale aj koreňov vecí a ideálov.  (Scott Momaday; Kijowovia)

                                             

- Ak sa vzdiali ľudské srdce od prírody, zatvrdí sa. Nedostatok úcty k tomu, čo rastie, čo je živé, rýchlo povedie tiež k nedostatku úcty k ľuďom.  (Stojaci Medveď; Lakotovia)

 

- Máš v sebe prirodzené schopnosti ako všetci ľudia. Máš vôľu. Nauč sa ju používať. Dosiahni, aby ti slúžila. Naostri svoje zmysly, ako ostríš svoj nôž... Nemôžeme ti nič dať. Vlastníš už všetko potrebné k tomu, aby si sa stal veľkým.  (Trpasličí Náčelník; Vraní Indiáni)

                                                          

- Prežijete skutočne dobrý život, ak budete pomáhať jeden druhému. Tak môžete urobiť jeden druhého šťastným... vždy ochotní pre seba vzájomne niečo urobiť.  (Biely Bizón; Foxovia)

 

- Maj v úcte všetkých ľudí, ale neplaz sa pred nikým.  (Tekumseh; Šoniovia)

 

- Biely muž myslí hlavou, Indián srdcom.  (Ho-či-ní; Čerokíovia)

 

- Najvyššej múdrosti sa musí každý naučiť sám. Nedá sa ju učiť slovami.  (Smowhala; Wanapumovia)

 

- Poznanie má liečivú schopnosť. Keď niekomu pomáhaš k hlbšiemu pochopeniu života, pomáhaš mu tým k lepšiemu životu i živobytiu, liečiš ho.  (Slnečný Medveď; Čipevajania)

 

- Čím je človek rozumnejší, tým viac potrebuje Boha, aby ho chránil pred presvedčením, že vie všetko.  (George Webb; Pimovia)

 

- Oči živých ľudí hovoria slovami, ktoré jazyk nedokáže vysloviť.  (Mnoho Zásahov; Vraní Indiáni)

 

- Maj trpezlivosť. V pravý čas sa všetko zmení. Prianie nemôže privolať jesennú nádheru ani prinútiť zimu, aby ustúpila.  (Ginaly-li; Čerokíovia)

                                                 

- Tvoja myseľ musí byť ako tí-pí. Nechaj dielec pri vchode otvorený, aby čerstvý vzduch mohol dovnútra a odvial dym zmätku. (Orol; Teton Siouxovia)

 

- Sila nie je jediná vec na svete, ktorú musíme mať. Pre človeka alebo pre národ má bez múdrosti len malú cenu.  (Drevený Muž; Yankton Siouxovia)

 

- Každý zápas, vyhratý alebo prehratý, nás posilňuje pre ten ďalší. Pre ľudí nie je dobré prežiť ľahký život. Ak prestanú zápasiť, slabnú a strácajú výkonnosť. Niektorí potrebujú dosť porážok, než sa u nich rozvinie sila a odvaha dosiahnuť víťazstvo.  (Victorio; Mimbres Apači)

 

- Nesúď svojho suseda, dokiaľ si nechodil dva splny mesiaca v jeho mokasínach.  (Severní Čejeni)

 

- Nádherné je jasné nebo a zelená tráva, avšak nádhernejší je mier medzi ľuďmi.  (Omahovia)

 

- Každý môže byť šťastný. I ten najbezvýznamnejší človek môže mať svoju pieseň vďaky.  (starý svätý muž; Poniovia)

 

- Čo je život? Je to záblesk svetlušky v noci. Je to dych bizóna v zimnom období. Je to malý tieň, ktorý sa mihne trávou a stratí sa v západe slnka.  (Vrania Noha; Čiernonožci)

 

- Ži svoj život tak, aby sa strach zo smrti nikdy nevkradol do tvojho srdca.  (Tekumseh; Šoniovia)

      

- Manitou na vás všetkých myslí rovnako... Vaše životy majú rovnakú hodnotu. Život žiadneho človeka neznamená viac než život niekoho iného.  (Biely Bizón; Foxovia)

 

- Láska je niečo, čo môžeš po sebe zanechať, keď zomrieš. Tak je silná.  (Krívajúci Jeleň; Lakotovia)

 

- Keď nastane čas, aby si zomrel, nebuď ako tí, ktorých srdcia sú plné strachu zo smrti, takže keď príde ich hodina, plačú a modlia sa za ešte trochu času, aby mohli prežiť svoj život inakšie. Spievaj svoj spev umierajúceho a zomri ako hrdina vracajúci sa domov.  (Tekumseh; Šoniovia)

 

 

 

 

Ó Veľký Duchu,

ktorého hlas počujem vo vetre,

ktorého dych oživuje svet,

počúvaj ma!

Prichádzam k tebe ako jedno z mnohých tvojich detí.

Som malý a slabý.

Potrebujem tvoju silu a múdrosť.

Nech kráčam v kráse.

Daj, nech moje oči hľadia na červený a purpurový

západ slnka.

Daj, nech moje ruky majú v úcte všetko,

čo si stvoril,

a moje uši nech zreteľne počujú tvoj hlas.

Sprav ma múdrym, aby som mohol spoznať to,

čomu si vyučoval môj ľud,

poučenia, ktoré si ukryl v každom lístku

i kameni.

Sprav ma silným –

nie však, aby som bol nadradený svojim bratom,

ale aby som bojoval

so svojim najväčším nepriateľom:

so sebou samým.

Daj, nech som stále pripravený prísť k tebe

s priamym pohľadom,

aby keď vyhasína život

ako zapadajúce slnko,

môj duch k tebe prišiel bez hany.

 

(tradičná modlitba severoamerických Indiánov)

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor