7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)© hanadesign

Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

 

VÝZNAM HIER V PRÍRODE

 

Hry v lesoch a na lúkach majú veľkú hodnotu. Cvičia telo aj ducha, rozvíjajú rýchlosť, obratnosť, silu, vytrvalosť a nervosvalovú koordináciu, zdokonaľujú postreh, cibria zmysly. Obnovujú fyzické i psychické sily, sú jednou z najúčinnejších foriem rekreácie. U mladých ľudí uvoľňujú prebytok nevyužitej energie, dovoľujú im, aby si odreagovali skrytú agresivitu, vybili bojovný pud a deštruktívne sklony, ktoré sú charakteristické pre dorastajúcich chlapcov. Dávajú možnosť rozletu tvorivej fantázie, menia denné sny na skutočnosť. Umožňujú jedincovi sociálny kontakt, v hre sa stáva plnoprávnym členom i slabší, nesmelý človek, ktorý inde stojí na okraji spoločnosti, padajú priehrady medzi ľuďmi, stierajú sa rozdiely, ktoré inakšie platia v obvyklej chlapčenskej spoločnosti. Hry v prírode dávajú každému príležitosť k sebauplatneniu. I ten najmenší člen oddielu sa zapája do hry so snahou pomôcť svojmu družstvu k víťazstvu, cíti, že v hre môže vyniknúť i nad staršími a zdatnejšími kamarátmi, ktorí ho inokedy zatieňujú. Pre dieťa s komplexom menejcennosti je hra účinnou psychoterapiou.

 

Dospelému človeku, ktorý hry v prírode organizuje a riadi, sa ponúkajú mimoriadne priaznivé podmienky k výchovnému pôsobeniu, predovšetkým k výchove charakteru. Zaujímavé a úspešné hry stmeľujú družinu, oddiel, skupinu v súdržný celok. Zvyšujú záujem aj o ostatnú činnosť. Pri pravidelnom zaraďovaní dobrých hier do programu vychádzok a výprav sa zlepšuje dochádzka na tieto akcie. Hra je tiež výborným prostriedkom k osvojeniu si nových vedomostí a zručností.

 

Les plný húštin, skaliek, svahov, zarastených roklín tiež poskytuje príležitosť k novému typu hier, s dobrodružným libretom, vypracovaným podľa poviedky, románu, filmu, cestopisu, historickej udalosti. Takéto dobrodružné hry milujú zvlásť dospievajúci chlapci, ktorých lákajú diaľky, neznámo, tajomno, túžba po napínavých zážitkoch a veľkých činoch. Každý normálny chalan prechádza obdobím, kedy sa chce stať kovbojom, zálesákom, slávnym polárnym bádateľom, letcom, kozmonautom, vyzvedačom. Dlhé mesiace i roky sníva o hrdinských činoch. A práve dobrodružné hry v prírode pomáhajú tieto „denné sny“ realizovať, uvoľňujú prebytočnú energiu, ale naviac zanechávajú v človeku pocit, že prežil krásne a príjemne svoje detské roky.

 

Samozrejme hry v prírode nie sú len pre chlapcov, dokážu rovnako zaujať a zabaviť i dievčatá.

 

 

 nahor

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor