7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

 x

Modlitba za mladého animátora

 x

Ten, ktorého ty vidíš, Pane,

je iba niekto, kto sa usiluje,

aby sa celkom odovzdal.

Vyvolili ho predčasne,

aby bol otcom, matkou,

priateľom, poradcom.

  x

Prepáč, ak náhodou pýta od Teba

preddavok z tvojho neba.

Veď neporozumenie, ktoré ho obkľučuje,

nevidí jeho obetu ani úsilie.

  x

Pomôž mu,
ak už nadovšetko čaká

na chvíľu stretnutia s tvojou tvárou,

s tvojimi rukami, s tvojím Slovom,

s tým, ktoré hlása tvoje evanjelium.

  x

Ty, ktorý si tak múdry,

porozumej jeho pádom

a jeho mlčaniu.

  x

Svedčím,

že pri ohlasovaní Teba dosiahol iba to,

že sial v púšti, rozmnožoval chleby a ryby

a zachránil mnohých,

ktorých pokladali za mŕtvych.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernando Aruňa

 

 

 

 

 

 

 

 

nahor

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor