7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

 

Zapálený prístup animátora

 x

„Kto chce zapaľovať, musí sám horieť.“

x

= priťahuje príklad a nadšenie...

 x

x

 „Ty musíš byť zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete.“  

(M. Gándhí)

x

= ty si ten, ktorý môže zmeniť veci 

– osobným príkladom, nadšením...

 x

x

- máš o druhého človeka záujem, dokážeš potľapkať po pleci alebo sa usmiať, vieš druhých povzbudiť „to dokážeš“, „skús to ešte raz a podarí sa to“

 x

- vnímaš ľudí, pre ktorých si tu (vek, nálada, povaha, ...)

 x

- máš vnútorné bohatstvo, ktoré dávaš

 x

- chápeš svoje poslanie a máš odvahu hľadať cestu k druhým a nenecháš sa znechutiť

 x

- dôveruješ ľuďom, priateľom a dokážeš odpúšťať

 x

- chodíš s otvorenými očami, pozoruješ, vnímaš a počúvaš

 x

- modlíš sa za svoje poslanie a za ľudí, s ktorými sa stretávaš

 x

- vieš sa stretnúť s druhým človekom (aj menej sympatickým)

 x

- vnímaš potreby druhých (čo potrebujú, čo treba vyriešiť, kde treba pomôcť, ...)

 x

- prekonávaš lenivosť a príležitostnú nechuť, keď ti všetci lezú na nervy

 x

- vieš aktívne animátorsky zasiahnuť, nadviazať rozhovor, usmiať sa, ak vidíš, že je niekto smutný, mimo diania, sám, nahnevaný, odstrčený

 x

- snažíš sa premáhať egoizmus („len čo mňa baví, na čo mám ja chuť“) a vedieť sa zaoberať aj druhými a ich potrebami a túžbami

 x

- vieš podať pomocnú ruku, aj keď tým možno stratíš trošku „svojho“ času

 x

- snažíš sa byť animátorom vždy, aj ako šéf, aj ako účastník, aj ako jeden z mnohých

 x

- nerobíš stretká a akcie kvôli vlastnej sebarealizácii, ale realizuješ sa kvôli svojmu poslaniu, povolaniu alebo láske k druhým ľuďom = pochopil si, že venovať trošku času pre dobro druhých (ich povzbudenie, posunutie, usmernenie, obrátenie, „zapálenie“) je úžasné poslanie človeka, animátora, kresťana

 x

- nezabúdaš na pokoru = veríš tomu, že toto je to najlepšie pre druhých, ale vieš prijať, ak to tak druhí neberú

 x

 x

„Nájdi cieľ a prostriedky budú nasledovať.“  

(M. Gándhí)

x

= potrebná je vytrvalosť, vnútorná motivácia 

a odvaha ísť smerom k svojmu cieľu 

aj napriek prekážkam alebo osobným zlyhaniam...

 x

„Čin pramení nie z myšlienky, ale z ochoty k zodpovednosti.“ 

( G. M .Trevelyan)

x

= ak si nevykročil na svoju cestu, 

tvoje úžasné plány boli asi zbytočné...

 x

 x

Rozdiel medzi „funkciou“ animátora 

a „poslaním“ animátora

 x

- ak vnímaš animátorstvo ako „funkciu“, môže sa stať, že svoju úlohu, činnosť, akcie robíš len preto, že sa chceš realizovať, že chceš viesť, že sa chceš ukázať, atď. Ale... zaujímajú ťa v prvom rade tí, pre ktorých to robíš? Vnímaš ich potreby, chceš, aby sa stali lepšími?

 x

- ak vnímaš animátorstvo ako „poslanie“, máš túžbu dávať svoj čas, schopnosti, nápady ďalej preto, že ti záleží na dobre tých, ktorým sa venuješ, vnímaš ich potreby, chodíš s otvorenými očami, počúvaš, usmerňuješ, motivuješ, ponúkaš správnu cestu, rozdávaš radosť...

 x

x

„Animátor má byť dušou každej činnosti.“

 

 

 

 

 

nahor

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor