7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

x

Žiješ vôbec ako kresťan?

Skutočne žiješ kresťanskú-evanjeliovú lásku?

x

Skutočná viera preniká celou tvojou osobnosťou a ovplyvňuje neustále tvoje konanie.

x

Je tvojou vierou naozaj evanjeliová láska? Alebo čomu vlastne veríš?

 x

1. Otvorenosť a prijatie

Veríš v Božiu lásku.

x

2. Osobné rozhodnutie

Snažíš sa denne žiť podľa evanjelia

(aj keď je to náročné).

x

3. Prístup k ľuďom 

= aby cítili, že ich máš rád/rada

Osobný vzťah a úsmev.

(blízkosť a pozornosť, láskavé slová, dotyky, skutky, dary + odpustenie)

x

4. Náročná práca/služba

Láska prejavovaná skutkami, 

neustály duchovný rast, riskovanie (života)

x

5. Neľahostajnosť („zranenie láskou“)

Spolupatričnosť („na Boží obraz“), 

súcit, milosrdenstvo, radosť.

(Žiť evanjeliovú lásku znamená, 

že nikto z ľudí ti nie je ľahostajný,

dotýkajú sa ťa radosti aj trápenia druhých ľudí 

- aj tých, ktorých neznášaš!)

 x

x

Dve hlavné životné cesty:

= cesta strachu, sebectva a „spravodlivosti“

= cesta nádeje, lásky a „hriešnosti“

 x

1. Eros

romantický vzťah 

(vášeň, pocit lásky, „ružové okuliare“, neistota)

(„chcem, potrebujem... a preto milujem“)

= sebecký vzťah, bez zásadnej duchovnej premeny vzťah smeruje k rozčarovaniu, depresiám, samovražde...

 x

2. Philia

priateľstvo 

(racionálnosť, pokoj, stálosť)

(„hľadáme priestor pre dávanie aj prijímanie“)

 = hlboké priateľstvo je základ každého vzťahu (aspoň na úrovni 50:50, aj keď to môže byť ešte dosť „komerčný“ vzťah...)

 x

3. Agapé

kresťanská, evanjeliová a Božia láska 

(služba, milosrdenstvo, neľahostajnosť)

Hlavným znakom skutočnej lásky je dávanie, a to bez kalkulácie.

Dávame v nádeji, že naša láska vyvolá odozvu (nie odmenu), lebo odozvou na lásku je láska...

Láska je nevyhnutnou a postačujúcou podmienku šťastia

a „úzkou cestou“, čo vedie do Života...

O takúto lásku sa môžeme denne usilovať.

x

x

x

Napísal pre teba

(-: Martin "Ruksak" Krška :-)

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor