7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

x

Život je CESTA

 x

...život nie je o dokonalosti, ale o raste...

...je to cesta - cesta nám prináša šťastie...

...na tejto ceste neustále hľadáme pravdu a dozrievame v múdrosti...

 x

...každý deň sa teš z vecí/ľudí/okolností a buď vďačný...

...miluj ľudí a používaj veci (a nie opačne!)...

 x

Za čo si dnes vďačný? Čo ťa dnes potešilo?

Ako si využil dnešný deň?

 x

 x

Prejdi už konečne od kŕčovitého, pasívneho

a konzumného využívania času...

 x

...ku schopnosti žiť prítomnosť

bez útekov do budúcnosti alebo nereálnosti

a bez oplakávania a pocitov viny kvôli minulosti...

 x

...aby si spozoroval,

že v prítomnosti možno nájsť znaky nekonečna

a tieto dávajú zmysel tvojmu životu...

x

x

Príbeh

 x

Hodinár sa práve chystal spustiť kyvadlo nových hodín, keď to zrazu prehovorilo:

„Prosím, pane, nechaj ma v pokoji,“ žobronilo kyvadlo. „Priráta sa ti to k dobru. Pomysli si len na to množstvo času, ktorý musím odtikať vo dne aj v noci. Toľkokrát za minútu, šesťdesiat minút za hodinu, dvadsaťštyri hodín za deň, tristo šesťdesiatpäť dní v roku. Rok po roku ... tie milióny úderov. Nikdy to nedokážem.“

Ale hodinár múdro odpovedal: „Nemysli na budúcnosť. V jednej chvíli si len raz tikni, a z každého takého tiknutia budeš mať po celý život radosť.“

Kyvadlo sa rozhodlo, že to skúsi a dodnes veselo tiká.

 x

Dôležité je naučiť sa žiť dnes! Žiješ práve v tejto chvíli, teraz! Minulosť sa nevráti a budúcnosť ešte nie je. Si spokojný s tým, čo práve teraz robíš, čomu/komu venuješ svoj čas? Plníš si svoje sny, svoje poslanie, pripravuješ sa na úžasnú budúcnosť?

Pozri sa na prítomnosť nie preto, aby si sa vyhol veľkým otáznikom ohľadom budúcnosti, ale aby si hlboko prežíval svoj dnešok a zachytili v ňom „dotyky“ Božieho plánu.

x

x

Ako žiješ svoj čas?

Nemysli stále na to, čo bolo.

Nerozmýšľaj stále o tom, čo bude.

Ži dnes!

 

KDE SI? 

Tu.

A KEDY TO JE?

Teraz.

KTO SI?

Táto chvíľa.

 x

x

Uvažuj nad darom času, uvedom si hodnotu, ktorú dávaš času a uvedom si rôzne spôsoby, ako ho môžeš prežívať. Si spokojný s tým, ako tráviš každý deň, každú hodinu?

 x

Pravá zbožnosť spočíva v plnení všetkých tvojich povinností včas a presne a z lásky k Bohu. Don Bosco veľmi dbal na denné povinnosti, ktoré treba splniť verne a v radosti. Vedel správne spájať úsilie a radosť, svätosť a veselosť. Pozvanie milovať náš život je skutočne vážne... je to pozvanie milovať život a nie iba isté chvíle, alebo len vtedy, keď je to pohodlné. Ale milovať ho stále, objavujúc, že tento život, ktorý milujeme, je povolaním k službe a zodpovednosti.

 x

NUDA...

...je to výsledok tvojej neschopnosti naplniť zmysluplne čas, ktorý máš...

 x

PASIVITA...

...„bavte ma“ - „prečo by som sa mal ja namáhať a snažiť?“ Chceš veľa  ponúk, ale berieš ich len ako nadpisy knižiek a si neschopný tú ponúknutú knihu aj  otvoriť, zastaviť sa a otvoriť ju... Chceš stále niečo nové... a si neschopný niečo dokončiť, niekde vydržať, za niečo vziať zodpovednosť... Hľadáš len niečo veľkolepé... a nedokážeš hľadať krásu v maličkostiach....

 x

...nuda a pasivita plodí hriech, smútok, berie radosť zo života...

x

x

Čo robí vec dôležitou?

To, ak jej venuješ svoj čas!

 x

Čomu venuješ svoj čas? Čo je pre teba dôležité?

 x

Čas = život.

Dávať čas = dávať život.

Čas druhého človeka pre mňa je veľkým darom!

Môj čas pre druhých ľudí je veľkým darom!

 x

„Sme jedineční a sme pre seba navzájom darom.“

x

Dnes je čas veľký problém.

Nemám čas!

x

Máš toľko času,

aby si splnil svoje poslanie...

...aby si konal dobro

...aby si bol darom pre druhých

...aby si sa tešil a užíval si život

...aby si bol šťastný.

 x

 x

Všetko má svoj čas

(Sv. Písmo - kniha Kazateľ 3)

 

Všetko má svoj čas
a svoju chvíľu každé úsilie
pod nebom.

x

Svoj čas má narodiť sa, svoj čas má zomrieť,
svoj čas má vysádzať, svoj čas má sadenice vytrhať.

Svoj čas má zabíjať, svoj čas má liečiť.
Svoj čas má váľať, svoj čas má stavať.

Svoj čas má plakať, svoj čas má smiať sa.
Svoj čas má zarmucovať sa, svoj čas má tancovať.

Svoj čas má rozhadzovať kamene, svoj čas má zbierať kamene.
Svoj čas má objímať sa, svoj čas má zdržovať sa objatia.

Svoj čas má hľadať niečo, svoj čas má niečo stratiť.
Svoj čas má niečo si uschovať, svoj čas má niečo odhodiť.

Svoj čas má trhať, svoj čas má zašívať.
Svoj čas má odmlčať sa, svoj čas má prehovoriť.

Svoj čas má milovať, svoj čas má nenávidieť.
Svoj čas má vojna, svoj čas má pokoj.

 x

Akýže má osoh, kto je stále činný,
z toho všetkého, o čo sa namáhal?

...

(Boh) všetko urobil vhodne na svoj čas:
do srdca im vložil tušenie večnosti,
ale nik nemôže vystihnúť dielo,
ktoré Boh sám koná od počiatku až do konca.

 x

Poznal som, že pre nich niet lepšieho,
ako
radovať sa a dopriať si blaženosti
vo svojom živote.

Aj to, že všetci ľudia môžu jesť a piť
a dopriať si blaženosti za všetku svoju námahu,
je dar od Boha.

 x

Poznal som, že všetko, čo robí Boh,
má večnú platnosť
;
k tomu nemožno už nič pridať,
ako ani nie je možné nič odobrať.

...

Vtedy som si v srdci pomyslel:
"Spravodlivého a nespravodlivého posúdi Boh."

Lebo on určil čas
pre každú vec a pre každý skutok.

...

A tak som videl, že pre človeka niet lepšieho,
ako radovať sa zo svojich diel
,
lebo to je jeho podiel.

Veď kto by ho mohol zaviesť tam,
kde by videl,
čo sa v budúcnosti stane?

 x

x

Ako vyzerá tvoj deň?

 x

Je to deň naplnený životom a radosťou?

Je to deň, v ktorom rastieš a rozvíjaš sa?

Je to deň naplnený láskou a dobrom?

Alebo je to trapas...?

 x

„Znalosť nie je to isté, čo múdrosť.

Znalosť je vedieť ako, múdrosť je urobiť to.“

 x

„Môžeš prežiť trebárs aj celý život bez toho,

aby si sa zobudil.“

 x

 „Nie je nič ušľachtilejšie, než služba ostatným.“

 x

 „Všetko, čo musíš, je uvedomovať si svoju voľbu.

Byť zodpovedný vo svojich činoch.“ 

x

Múdrosť je konanie.

 x

„Keď ucítiš strach, použi meč.

Vezmi ho a rozsekaj svoju myseľ na franforce.

Sekni do všetkých tých ľútostí a strachu.

Všetko to žije buď v minulosti alebo v budúcnosti.“

 x

„Život je voľba.

Môžeš si zvoliť byť obeťou,

alebo čímkoľvek iným budeš chcieť.“

 x

„Bojovník koná, len hlupák reaguje.“

 x

 (z filmu Pokojný bojovník)

x

x

Kam smeruje tvoj život?

Žiješ svoje povolanie naplno?

Rozhodol si sa a nebojíš sa kráčať po svojej ceste s odvahou?

 x

Aké sú tvoje priority?

Aký priestor im venuješ počas svojho dňa?

Čo je v tvojom živote dôležité?

Sú tvoje priority naozaj to,

čomu venuješ počas dňa aj najviac času a energie?

Nájdi si na to dôležité vyhradený čas!

 (Dnes je veľkou chorobou syndróm nestíhania, 

nervozity, znechutenia,

pocit, že sme nedostali toľko času, koľko potrebujeme...

ale my sme ho dostali,

len ho využívame na nepodstatné záležitosti...!)

 x

Si spokojný so svojím životom?

Žiješ svoj vlastný životný scenár?

Si šťastný?

 x

Čo a ako zmeníš?

 x

Vízia + svedomie + nadšenie + disciplína.

 x

„Ak chceš, tak môžeš.“

 x

Život je otázkou priorít.

x

x

PROBLÉM „nežitia naplno“

(Štyri hlavné a časté „dôvody“)

 x

...lenivosť

...ľahostajnosť

...hlúposť

...strach

 x

„Dnes sa mi nechce venovať čas dôležitým veciam.“

 x

...som lenivý

 ...som ľahostajný

...som hlúpy

...mám strach niečo zmeniť

 x

...a nevadí mi to!

...alebo aj trošku mi to vadí...

 x

Kde zoberiem silu na zmenu?

Ako sa mám konečne rozhýbať?

(Hľadanie odpovede je už prvým krokom k zmene ;-)

 x

x

Ako si prežil dnešný deň?

Využil si ho a si spokojný?

Čomu/komu venuješ svoj čas?

Čomu/komu venuješ svoj život?

 x

 x

Prekonaj strach niečo zmeniť!

 x

Musíš sa zbaviť všetkých tých blbostí v hlave,

ktoré ti hovoria, že na to nemáš...

 x

Máš na to!

Aby si prežil aktívny, radostný a šťastný život

a splnil svoje poslanie na tomto svete.

Držím prsty na tvojej osobnej a jedinečnej ceste.

x

x

;-)

 

 

 

 

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor