7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

  x

Život je dar a úloha

  x

ohodnoť si svoj každodenný program

(spolu denne maximálne 24 hodín)

  xx

Rodina

kde žijem, príbuzní, komunita, partner

= venujem denne..........hodín

= venujem týždenne......hodín

  x

Škola, práca

ako môj pravidelný záväzok

= venujem denne..........hodín

= venujem týždenne......hodín

 x 

Boh

a snaha o intímny vzťah viery

= venujem denne..........hodín

= venujem týždenne......hodín

 x

Štúdium

nové poznatky, prípravy, osobný rast

= venujem denne..........hodín

= venujem týždenne......hodín

 x

Spoločenstvo

v ktorom rastiem a učím sa vzťahom

= venujem denne..........hodín

= venujem týždenne......hodín

 x

Služba

animátorstvo, apoštolát, pomoc druhým

= venujem denne..........hodín

= venujem týždenne......hodín

  x

Voľný čas

oddych, záľuby, záujmy

= venujem denne..........hodín

= venujem týždenne......hodín

 x

Ľudské potreby

spánok, jedlo, hygiena, kondička

= venujem denne..........hodín

= venujem týždenne......hodín

 x

 x

Každý deň dostávaš 24 hodín.

A je tvojou úlohou zodpovedne a zmysluplne ich naplno využiť.

  x

  x

Ako využívaš svojich 24 hodín?

Pre koho a pre čo žiješ?

Aké sú tvoje činnosti, vzťahy, túžby, potreby?

Si spokojný so svojím denným programom?

Chceš niečo zmeniť?

  x

  x

Don Bosco odporúčal tri oblasti správneho využitia času (alebo dokonca „posvätenia“ času). Je to štúdium, modlitba a hra. Mladý človek, ktorý čas využíva práve takýmto spôsobom, často prežíva radostnú mladosť (hra, šport, hudba), zároveň sa pripravuje na život (štúdium, práca) a všetkému dáva zmysel a cieľ (modlitba, sviatostný život). 

  x

  x

Štúdium (práca)

  x

Blok textu:  Ak zodpovedne využívaš čas, nenechávaš miesto pre lenivosť, pohodlie, nechuť, nudu – tieto sa stávajú často najplodnejšími okolnosťami pre hriech. Ako dospievajúci človek budeš veľmi náchylný na pády, ak si nebudeš dávať pozor a ak nebudeš zvyknutý k určitému prekonávaniu sa – k prekonávaniu pohodlnosti, pripravovaniu sa na život v dospelosti (na prácu, ovládanie, obetovanie sa...).

Štúdium = nové poznatky, rozvíjanie schopností a zručností, cit pre povinnosti, sebadisciplína, ...

  x

  x

Modlitba

  x

Modlitba je rozhovor s Bohom, je prejavom tvojej duše. Bezduché odriekanie formuliek, naučených v detstve, nie je modlitbou. Ako mladý človek túžiš po skutočných vzťahoch (aj vo vzťahu k Bohu a posvätným veciam). Preto má tvoja modlitba vychádzať zo srdca, má byť úprimná, osobná, pravá. Modlitba má prenikať všetky oblasti tvojho života, aj prácu, aj zábavu. Lebo všetkému dáva zmysel. A cez modlitbu sa dostávaš aj k realizovaniu praktického kresťanského života – najmä ku sviatostiam, ktoré ti zase spätne dávajú silu a radosť - k modlitbe, práci a voľnému času.

  x

  x

Hra

Blok textu:   x

Ide tu o zmysluplné využitie (nie „zabitie“!) voľného času. Ako mladý človek máš právo na hru a zábavu! Treba si toto právo chrániť a predlžovať mladosť. Netreba predčasne hru potláčať neustálymi povinnosťami a zamestnaním. Si plný energie, sily, potrebuješ sa vybiť, vykričať, spotrebovať prebytočnú energiu. Tam, kde je hra, tam je radosť, a kde je radosť, tam nemôže byť hnev, nepriateľstvo, nenávisť, egoizmus, hriech... Hrou a športom si rozvíjaš, upevňuješ, koordinuješ svoje fyzické sily a schopnosti: zručnosť, odolnosť, pozornosť, odvahu, ale aj fantáziu, vtip, vôľu, city. Sedenie pred televízorom alebo počítačom toto všetko nikdy neumožní...

  x

  x

  x

Modlitba:

 x

Pane, pomôž nám správne využívať čas, ktorý si nám z lásky daroval a odpusť, ak sme ho niekedy nevyužili správne. Daj nám chuť k povinnostiam i k zábave a daj nám radosť, aby sme sa tešili zo života. 

 

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor